Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Ο κόσμος των Cookies στην Lidl

 Google Analytics    Η ιστοσελίδα της Lidl Hellas κάνει χρήση της υπηρεσίας Google Analytics προς έκδοση στατιστικών ιστότοπου και για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί Cookies και παρέχει αναλυτικά ψηφιακά στοιχεία, τα οποία επεξεργάζεται η Google στα συστήματα υπολογιστών της προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών.

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης μέσω της λειτουργίας «ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP» (https://support.google.com/analytics/answer/2763052). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν αποθηκεύονται από την Google πλήρεις πληροφορίες διευθύνσεων, με αποτέλεσμα τα προφίλ χρηστών που δημιουργούνται να είναι ανώνυμα και να αποκλείεται η προσωπική ταυτοποίηση.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google Analytics μπορείτε να τις βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.google.com/intl/el_ALL/analytics/index.html.

Επιλέγοντας «Αποδοχή» στο σχετικό πεδίο, παρέχετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των στοιχείων σας από το Google Analytics και την εγκατάσταση των σχετικών Cookies στο τερματικό σας.
 Cookie γλώσσας

 Language

 Αποθηκεύει την προτιμώμενη γλώσσα του επισκέπτη της ιστοσελίδας της Lidl. Το Cookie έχει ισχύ 30 ημερών. Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα. Η αποθήκευση της γλώσσας είναι απαραίτητη κυρίως στις ιστοσελίδες της Lidl, όπου είναι διαθέσιμες περισσότερες από μια γλώσσες, ώστε, με την ανανέωση της επίσκεψης να επιλέγεται αυτόματα η γλώσσα στην ιστοσελίδα. Στις ιστοσελίδες που διαθέτουν επιλογή μιας μόνο γλώσσας, το Cookie εγκαθίσταται και πάλι, καθώς οι ιστοσελίδες της Lidl διαθέτουν ενιαία πλατφόρμα διαμόρφωσης.

Το Cookie δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.

 Cookie χρόνου

 today

 Περιλαμβάνει την σημερινή ημερομηνία. Η πληροφορία αυτή είναι απαραίτητη για υπηρεσίες της ιστοσελίδας που σχετίζονται με ημερομηνίες. Το Cookie έχει ισχύ μιας ημέρας. Μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος του το Cookie διαγράφεται πάλι αυτόματα.
 Το Cookie  δεν εξυπηρετεί την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιείται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.
 Cookies συστήματος

 ASPSESSIONIDQCTCBAAS
lidlcookie
ARPT
JSESSIONID

 Αποθηκεύει γενικές πληροφορίες θέσης για την βασική λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν, προκειμένου να είναι εφικτή η φόρτωση της ιστοσελίδας σε εύλογο χρόνο.
(Κατανομή φορτίου σε περισσότερους Server). Τα
Cookies διαγράφονται πάλι αυτόματα μετά από κάθε επίσκεψη.
Τα Cookies δεν εξυπηρετούν την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη και δε χρησιμοποιούνται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη.
 Cookie αίτησης πρόσληψης

 Δυναμική περιγραφή

 Το Cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας στα πλαίσια της οnline αίτησης πρόσληψης μέσω εντύπου.
Το Cookie διευκολύνει τη σαφή αναγνώριση του χρήστη και εξυπηρετεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από παράνομη πρόσβαση τρίτων. Στο Cookie δεν αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ούτε αντιστοιχεί το Cookie σε ένα συγκεκριμένο προφίλ χρήστη.

Το Cookie διαγράφεται αυτόματα, μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή μόλις λήξει η συνεδρία του προγράμματος περιήγησης.

Cookies καταστημάτων Lidl

store.country
store.id
store.nf
store.ar
store.street
store.district
           store.zipcode              store.city

Αποθηκεύουν πληροφορίες για το επιλεγμένο κατάστημα στο πεδίο των προσφορών της ιστοσελίδας. Τα Cookies έχουν ισχύ 30 ημερών και με κάθε νέα επίσκεψη της ιστοσελίδας σας μεταφέρουν απευθείας στις προσφορές του επιλεγμένου καταστήματος. Τα Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης.

Τα Cookies δεν εξυπηρετούν την εκ νέου αναγνώριση του επισκέπτη, παρά μόνο την αναγνώριση του επιλεγμένου καταστήματος από τον χρήστη. Τα Cookies δε χρησιμοποιούνται προς αξιολόγηση της συμπεριφοράς του χρήστη και διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας ισχύος τους.