Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Εντεταλμένος επί θεμάτων εταιρικής συμμόρφωσης

Για ερωτήματα σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, αλλά και για παραλαβή υποδείξεων σχετικά με παραβάσεις επί θεμάτων νομικής συμμόρφωσης, είναι στη διάθεση σας ο εντεταλμένος μας για τα θέματα αυτά, κ. Θωμάς Δέλκος.

        ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
        Νομική συμμόρφωση
        Βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ)
        Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Κ. 57022 Σίνδος Θεσσαλονίκης

        E-Mail: compliance@lidl.gr