Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Γίνεσαι μέλος της Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλειας Υγείας

Γίνεσαι μέλος της Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλειας Υγείας της Lidl Hellas

Η Υγεία των εργαζομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για εμάς. Για αυτό η Lidl εξασφαλίζει για όλο το προσωπικό της ένα πρόγραμμα Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλειας, που προσφέρει κάλυψη στους πιο σημαντικούς τομείς: ασφάλιση ζωής, αναπηρίας, ατυχημάτων, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, παροχή επιδομάτων κ. ά.
Η δυνατότητα που δίνουμε σε κάθε εργαζόμενο μας να έχει πρόσβαση στην καλύτερη Ιατρική Περίθαλψη, είναι μέρος των όσων κάνουμε για την προαγωγή της Υγείας και της Ικανοποίησης όλων μας.