Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Online σύστημα υπόδειξης

Ως επιπρόσθετη δυνατότητα δήλωσης υποδείξεων σχετικά με θέματα νομικής συμμόρφωσης, η ΛΙΝΤΛ έχει εγκαταστήσει ένα Online σύστημα υποδείξεων. Όλες οι υποβαλλόμενες υποδείξεις τυχγάνουν επεξεργασίας από τον εντεταλμένο για
θέματα νομικής συμμόρφωσης. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή και είναι προσβάσιμη μέσω οποιασδήποτε συσκευής  που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο: πατήστε εδώ για είσοδο στο Online σύστημα υποδείξεων.