Κάθε μέρα αξίζει!
Περιεχόμενο

Ο υπολογιστής μεγέθους Lidl: ταιριάζει μια φορά, ταιριάζει πάντα!

Σημασία έχει: ένα πάντοτε σταθερό μέγεθος.
Βρείτε με τον υπολογιστή μεγέθους το προσωπικό σας μέγεθος Lidl!

Lidl

Τα πιο μοντέρνα πρότυπα:

Το 2009 διεξήγαγε το Ινστιτούτο Hohenstein μαζί με την Human Solutions GmbH μια εκτενής σειριακή μέτρηση.
Πάνω από 13.000 άνθρωποι (ένας αντιπροσωπευτικός μέσος όρος του συνολικού πληθυσμού) μετρήθηκαν με την πιο μοντέρνα τεχνολογία σάρωσης σώματος από την κορφή ως τα νύχια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκαν κατατομές, ούτως ώστε αυτές να αντιστοιχούν ακριβώς στις σημερινές αναλογίες των πελατών μας.

Προσεκτική εξέταση εφαρμογής: 

...πριν και κατά την διάρκεια παραγωγής!
Για να σας εγγυηθούμε ένα πάντοτε σταθερό μέγεθος, δοκιμάζεται κάθε μέγεθος πριν και επίσης κατά την διάρκεια της παραγωγής σε μοντέλα εφαρμογής.

Έτσι μπορούμε να σας εγγυηθούμε:
«Μια φορά το σωστό μέγεθος στο Lidl, πάντα το σωστό μέγεθος στο Lidl.»