Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επισήμανση για την προστασία δεδομένων 


Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την αξιολόγηση καταστήματος από τους πελάτες.

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο, σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση. Παρακάτω θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, πότε το κάνουμε αυτό, και για ποιον σκοπό.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4, σημείο 7 του ΓΚΠΔ

 

Εφόσον στις μεμονωμένες ενότητες (που διαχωρίζονται με βάση τις επικεφαλίδες) αυτών των Βασικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η εταιρεία
Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,
Τ.Κ. 57 022 Σίνδος
dataprotection@lidl.gr
είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4, σημείο 7 του ΓΚΠΔ.

 

2. Χρήση του εργαλείου αξιολόγησης    


2.1 Αρχεία πρωτοκόλλου 


Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων / Νομικές βάσεις:


Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην τερματική συσκευή σας αυτόματα και χωρίς την παρέμβασή σας


•    η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης,
•    το όνομα και η διεύθυνση URL του ανακτημένου αρχείου,
•    ο ιστότοπος / η εφαρμογή από την οποία έγινε η πρόσβαση (διεύθυνση-URL),
•    το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς και ενδεχομένως το λειτουργικό, σύστημα του υπολογιστή σας με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, 
•    το όνομα του παρόχου πρόσβασης, 
•    το μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη,
•    ο αριθμός των προηγούμενων συμμετοχών σας σε έρευνες
•    ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση στις έρευνες,
•    Διεύθυνση IP της αιτούμενης συσκευής με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο


στον διακομιστή στον ιστότοπό μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής για τους ακόλουθους σκοπούς:


•    Εξασφάλιση ομαλής σύνδεσης,
•    Εξασφάλιση της άνετης χρήσης της ιστοσελίδας / της εφαρμογής μας 
•    Αποκλεισμός απόπειρας απάτης σε έρευνες και
•    Αξιολόγηση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος.


Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εντός των πρώτων 7 ημερών μετά το τέλος της έρευνας υπάρχει καθαρά υποθετική δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται στο Storefinder. Ωστόσο εμείς δεν κάνουμε χρήση αυτής της δυνατότητας και επιπλέον αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται βάσει εσωτερικών κανονισμών.


Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:


 Στο πλαίσιο της έρευνας πελατών μας, χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως από τον τομέα των ερευνών πελατών. Αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατ’ εντολή μας ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται ως πάροχοι στην παρακάτω λίστα cookies ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για εμάς.
Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:
Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται μετά από 7 ημέρες.

 

2.2 Χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνικών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης


Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων/ Νομικές βάσεις:


Εμείς, η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη χρήση των λεγόμενων cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης σε όλα τα (sub-) domain υπό www.lidl-hellas.gr


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή σας (φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στην συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα Cookies, το οποίο οδηγεί σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε άμεσα την ταυτότητά σας.


Η χρήση τεχνικώς απαραίτητων cookies και οι άλλες τεχνικά απαραίτητες τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης χρησιμεύουν στην παροχή δεδομένων για χρήση στην έρευνα μας. 


Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πληροφοριών σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνολογίες, μαζί με τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, τους χρόνους αποθήκευσης και τυχόν τρίτους παρόχους που εμπλέκονται στη λίστα των cookies παρακάτω.


Στα πλαίσια της χρήσης των cookies και παρόμοιων τεχνικών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, υποβάλλονται σε επεξεργασία οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με το σκοπό:   


•    Είσοδος χρήστη για να διατηρηθεί η είσοδος σε πολλές υποσελίδες  (π.χ. αποθήκευση της συγκατάθεσής σας για τη χρήση cookies). 
•    Δεδομένα ελέγχου ταυτότητας για την ταυτοποίηση ενός χρήστη μετά τη σύνδεση προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο σε περαιτέρω επισκέψεις.
•    συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
•    Απαιτούμενα δεδομένα για την αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων.


Η νομική βάση για τη χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το (ταυτόχρονο) έννομο συμφέρον μας για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση των παροχών του καταστήματος.


 
Λίστα cookies:
 

Κατηγορία¨ΟνομαΠάροχοςΤύπος ΣκοπόςΛήξη
ΑπαραίτητοNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaΑπαραίτητοCookie που χρησιμοποιείται για την εξισορρόπηση φορτίουΣυνδεδρία
Απαραίτητοfeedless-XXXXXXMedalliaΑπαραίτητοΤο cookie επιτρέπει τη δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων και προτιμήσεων σε ανώνυμες έρευνες και τον αποκλεισμό πολλών ερευνών για τον ίδιο survey taker σε ένα καθορισμένο χρονικό παράθυρο.30 ημέρες
ΑπαραίτητοsessionIDMedalliaΑπαραίτητοΤο cookie αποτρέπει τη χρήση των προσωρινών διευθύνσεων URL έρευνας που έχουν λήξειΜόνιμο
ΑπαραίτητοADRUMAppDynamicsΑπαραίτητοΚαταγράφει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση της σελίδαςΣυνδεδρία

 

Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών: 


Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων μέσω Cookies και παρόμοιες τεχνικές για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδίως από τον τομέα της έρευνας πελατών.


Οι πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατ’ εντολής μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται για  αυτόν τον σκοπό βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται στην πολιτική cookies ως πάροχοι λειτουργούν για εμάς ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων.

 

Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:


Η διάρκεια αποθήκευσης για τα Cookies βρίσκεται στην  παραπάνω λίστα cookies. 

 

3. Έρευνα πελατών για την αγοραστική εμπειρία


Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων / Νομικές βάσεις:


Στο πλαίσιο της έρευνας πελατών για την αγοραστική εμπειρία συλλέγουμε τα δεδομένα σας. Ο σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την αγοραστική εμπειρία σας στα καταστήματά μας.    

                               
Σας ζητάμε τον αριθμό της απόδειξης για να διασφαλίσουμε, ότι κάθε ταμειακή απόδειξη συμμετέχει στην έρευνα πελατών μόνο μία φορά. Με βάση τον αριθμό απόδειξης δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της ταυτότητάς σας ούτε στην περίπτωση πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.


Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το ταυτόχρονο έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση της αγοραστικής σας εμπειρίας στα καταστήματά μας με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών:


Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία δεδομένων, ειδικά στον τομέα έρευνας πελατών. Οι  πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατόπιν εντολής μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται για  αυτόν τον σκοπό βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. 


Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:


Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή ανωνυμοποιηθούν το αργότερο 90 ημέρες μετά την τελική απάντηση. 


Η περίοδος αποθήκευσης αυτών των δεδομένων έρευνας είναι 12 μήνες και στη συνέχεια, όλες οι τιμές συγκεντρώνονται στην αρχή του αντίστοιχου μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η χρονική αναφορά για τα δεδομένα της έρευνας.


4. Επικοινωνία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας


Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων / Νομική βάση:


Εφόσον παρέχετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας για την επικοινωνία με εσάς, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία αυτά, όπως και την αξιολόγηση που έχετε υποβάλει ως πελάτης,  αποκλειστικά για την επικοινωνία μαζί σας και την επεξεργασία του αιτήματός σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ.


Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών:


Χρησιμοποιούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία δεδομένων, ιδιαίτερα από τον τομέα έρευνας πελατών. Οι  πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατ’ εντολή μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται για  αυτόν τον σκοπό βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. 

 

Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:


Μετά την επικοινωνία με εσάς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 90 ημέρες.

5. Διαγωνισμός


Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων / Νομική βάση:


Στον βαθμό που στο πλαίσιο του διαγωνισμού πραγματοποιείται αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και τόπος κατοικίας), τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.


Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών:


Στα πλαίσια των επεξεργασιών δεδομένων χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που εξειδικεύονται σε διαγωνισμούς. Οι  πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατόπιν εντολής μας ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται για  αυτόν τον σκοπό βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.  


Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:


Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών βραβείων τα δεδομένα των νικητών αποθηκεύονται  καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για τη διόρθωση ή αντικατάστασή τους.  

 

6. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΟΧ


Εάν διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες σε τρίτη χώρα (έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να το βρείτε στις πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών στην περιγραφή της αντίστοιχης επεξεργασίας δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα πρότυπο προστασίας δεδομένων που είναι συγκρίσιμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με αυτές τις χώρες στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DE. Εάν δεν υπάρχει συγκρίσιμο πρότυπο προστασίας δεδομένων σε μια χώρα, διασφαλίζουμε ότι η προστασία δεδομένων διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό είναι δυνατό π.χ. σχετικά με δεσμευτικούς κανονισμούς της εταιρείας, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία προσωπικών δεδομένων, πιστοποιητικών ή αναγνωρισμένων κωδικών συμπεριφοράς . Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (σημείο 8).


7. Δικαιώματα των χρηστών


Σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα για το άτομό σας.

 

Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) και περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων.
Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, διαθέτετε βάσει του άρθρου 21 ΓΚΠΔ το δικαίωμα εναντίωσης. Σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία δεδομένων, αυτή παύει να διεξάγεται στο μέλλον, εκτός και αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη επιτακτικών και νόμιμων λόγων για τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν του έννομου συμφέροντος που ωθεί το υποκείμενο των δεδομένων σε εναντίωση.


Εφόσον έχετε διαθέσει οι ίδιοι τα επεξεργασμένα δεδομένα, διαθέτετε βάσει του άρθρου 20 ΓΚΠΔ το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.


Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν έχετε ερωτήσεις ή παράπονα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.  


Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Αρμόδια είναι η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα). 


8. Περαιτέρω ερωτήσεις    


Αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:


Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ Ο.Ε.
Τμήμα Προστασίας Δεδομένων
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,
Τ.Κ. 57 022 Σίνδος
dataprotection@lidl.gr

 

Τελευταία ενημέρωση: 30.09.2020