Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επισήμανση για την προστασία των δεδομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την αξιολόγηση καταστήματος από τους πελάτες.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική υπόθεση για εμάς. Γι' αυτόν τον λόγο, σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση. Παρακάτω θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, πότε το κάνουμε αυτό, και για ποιον σκοπό.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Άρθρου 4, εδ. 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Εφόσον στις μεμονωμένες ενότητες (που ξεχωρίζουν με βάση τις επικεφαλίδες) αυτών των Βασικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η εταιρεία

Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,

Τ.Κ. 57 022 Σίνδος
info@lidl.gr

είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Άρθρου 4, εδ. 7 του ΓΚΠΔ.

2. Χρήση του εργαλείου αξιολόγησης

Σε κάθε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποθηκεύουμε μέσω αυτής της διαδικασίας τα στοιχεία πρόσβασης με τη μορφή αρχείων πρωτοκόλλου.

Κάθε αρχείο πρωτοκόλλου αποτελείται από τα εξής:

Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης
Διάρκεια της πρόσβασης στις ιστοσελίδες

3. Έρευνα πελατών για την αγοραστική εμπειρία

Στο πλαίσιο της έρευνας πελατών για την αγοραστική εμπειρία, συλλέγουμε τα δεδομένα σας μόνο όταν εσείς οι ίδιοι τα θέτετε στη διάθεσή μας, και ιδιαίτερα κατά την απάντηση στην ερώτηση "Υπάρχει τίποτα ακόμα που θα θέλατε να μας πείτε;".

Τον αριθμό της απόδειξης τον ζητάμε για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ταμειακή απόδειξη συμμετέχει στην έρευνα πελατών μόνο μία φορά. Με βάση τον αριθμό απόδειξης δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της ταυτότητάς σας ούτε στην περίπτωση πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

4. Επικοινωνία από την Εξυπηρέτηση Πελατών μας

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων / Νομική βάση:

Εφόσον παρέχετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου σας για να επικοινωνήσει μαζί σας η Εξυπηρέτηση Πελατών μας, τα στοιχεία αυτά, όπως και την αξιολόγηση που έχετε υποβάλει ως πελάτης, τα διαβιβάζουμε στην Εξυπηρέτηση Πελατών μας αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 γρ. α) του ΓΚΠΔ.

Παραλήπτες / Κατηγορίες παραληπτών:

Τα στοιχεία σας τα διαβιβάζουμε αποκλειστικά και μόνο στην Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Ως πάροχος υπηρεσιών για τη λειτουργία αυτής της αρχικής σελίδας δρα επιπλέον και η MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Αμβούργο.

Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται.

5. Διαγωνισμός

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων / Νομική βάση:

Στον βαθμό που στο πλαίσιο του διαγωνισμού πραγματοποιείται αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και τόπος κατοικίας), τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το Άρθρο 6 παρ. 1 γρ. β) του ΓΚΠΔ.

Παραλήπτες / Κατηγορίες παραληπτών:

[ET1] Ως πάροχος υπηρεσιών για τη λειτουργία αυτής της αρχικής σελίδας δρα επιπλέον και η MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Αμβούργο.

Διάρκεια αποθήκευσης / Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για τον χρόνο που είναι απαραίτητος στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, με τήρηση των κανόνων του εφαρμοστέου Δικαίου. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού, τα δεδομένα διαγράφονται.

6. Δικαιώματα των χρηστών

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα για το άτομό σας.

Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ) και περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 γρ. ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, διαθέτετε βάσει του Άρθρου 21 ΓΚΠΔ το δικαίωμα εναντίωσης. Σε περίπτωση που αντιτίθεστε στην επεξεργασία δεδομένων, αυτή παύει να διεξάγεται στο μέλλον, εκτός και αν ο υπεύθυνος είναι σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη επιτακτικών και άξιων προστασίας λόγων για τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν του έννομου συμφέροντος που ωθεί το υποκείμενο των δεδομένων σε εναντίωση.

Εφόσον έχετε διαθέσει οι ίδιοι τα επεξεργασμένα δεδομένα, διαθέτετε βάσει του Άρθρου 20 ΓΚΠΔ το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συναίνεση βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 α) ή του Άρθρου 9 παρ. 2 α) του ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως και αν έχετε άλλες ερωτήσεις ή παράπονα, παρακαλούμε να απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

7. Ανυπαρξία υποχρέωσης παροχής προσωπικών δεδομένων

Εφόσον στις ανωτέρω ενότητες δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η παροχή προσωπικών δεδομένων δεν προδιαγράφεται από τον Νόμο ούτε βάσει σύμβασης, ούτε είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης. Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων έχει κατά περίπτωση ως αποτέλεσμα την αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στην επιθυμία σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή την αδυναμία συμμετοχής σας στον διαγωνισμό.

8. Περαιτέρω ερωτήσεις

Αν έχετε άλλες ερωτήσεις για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους υπεύθυνους της εταιρείας μας για την προστασία δεδομένων:

Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ
Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,

Τ.Κ. 57 022 Σίνδος
dataproteciton@lidl.gr