Ενημέρωση πελατών

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Lidl δεν διοργανώνει τους παρακάτω διαγωνισμούς.Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν καταναλωτές.Η Lidl διατηρεί το δικαιώμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Ανάκληση προϊόντος Deluxe Fig Breadwith Almonds, 200g

 

Η Lidl Hellas προχωράει σε απόσυρση του προϊόντος “Deluxe Fig Breadwith Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr. L-65224 ανταποκρινόμενη σε ενημέρωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Κύπρου για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α.


Θέμα: Προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot L-65224, που παράγεται από την ισπανική εταιρεία Paiarrop, S.L.


Αξιότιμοι πελάτες,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης προς την εταιρεία μας για την ύπαρξη ωχρατοξίνης Α στο προϊόν “Deluxe Fig Bread with Almonds, 200g”, με ημερομηνία λήξης 14.03.2020 και Lot Nr. L-65224, που παράγεται από την ισπανική εταιρεία Paiarrop, S.L., ανακοινώνουμε ότι η εταιρία μας προχώρησε στην άμεση απόσυρση του προϊόντος από τους χώρους πώλησης των καταστημάτων της περιοχής των Πατρών, όπου διακινήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν.

Παρακαλούνται λοιπόν οι πελάτες που έχουν αγοράσει το προϊόν, να το  επιστρέψουν σε οποιαδήποτε από τις υπεραγορές της εταιρίας μας, λαμβάνοντας φυσικά το αντίτιμο της αγοράς του.

Όπως πάντα και για λόγους προληπτικής προστασίας των καταναλωτών, η Lidl Hellas ως όφειλε αντέδρασε άμεσα λαμβάνοντας τα ενδεικνυόμενα προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος για το καταναλωτικό κοινό και να εξεταστούν τα όποια περαιτέρω μέτρα.

Η Lidl Hellas έχει δεσμευτεί προς τους πελάτες της και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην ποιότητα των προϊόντων της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.