Ενημέρωση πελατών

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Lidl δεν διοργανώνει τους παρακάτω διαγωνισμούς 


Πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν καταναλωτές.

Η Lidl διατηρεί το δικαιώμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της.