Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Διαγωνισμός Lidl Plus»

 

Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 28.02.2022 - 23.04.2022

 

Ι. Όροι Χρήσης

 

1. Πληροφορίες διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus στο κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων, καθώς και η συνακόλουθη δημιουργία λογαριασμού. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαθέτουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων. Οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής.

 

2. Μηχανισμός διαγωνισμού

 

Από τις 28.02.2022 έως και τις 23.04.2022, με την πραγματοποίηση κάθε αγοράς από είκοσι πέντε ευρώ (25€) και άνω, κατά την ολοκλήρωση της οποίας, οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), θα λαμβάνουν μία (1) συμμετοχή, εντός της εφαρμογής Lidl Plus. Ο συμμετέχων, μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση απευθείας μέσω της εφαρμογής, αποστέλλοντας την ημέρα που επιθυμεί την/τις συμμετοχή/ές που συγκεντρώνει κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού. Η εν λόγω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο χρήστης πραγματοποιεί αγορές από είκοσι πέντε ευρώ (25€) και άνω. Αν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού, ο Lidl Plus χρήστης δεν αποστείλει την/τις συμμετοχές του μέσω της εφαρμογής, τότε αυτές δεν καταχωρούνται. Από την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, οι βρεφικές τροφές, οι δωροκάρτες, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι prepaid κάρτες, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων. Η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εφικτή. Με την συμμετοχή του στην κλήρωση, τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη, καθώς και στην περίπτωση που κερδίσει, το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε.

Θα αναδειχθούν είκοσι (20) τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου. Ο κάθε νικητής εξουσιοδοτεί τη Lidl Hellas να υποβάλει τη σχετική δήλωση δωρεάς έπειτα από διαγωνισμό και να πληρώσει ο ίδιος τον φόρο που του αναλογεί έχοντας λάβει το έπαθλο στο σύνολο του. Την Τρίτη 26.04.2022 θα γίνει η κλήρωση του διαγωνισμού. Θα κληρωθούν είκοσι (20) νικητές που κερδίζουν από 4.000€ ο καθένας (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου). Οι συμμετέχοντες της κλήρωσης προκύπτουν από την αποστολή συμμετοχών που πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.2022 έως και τις 23.04.2022. Επιπλέον, θα αναδειχθούν συνολικά ισάριθμοι (δηλαδή είκοσι (20)) αναπληρωματικοί νικητές.

Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στο Lidl Plus, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που θα γίνει η κλήρωση. Εάν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα που έγινε η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του ή εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, επέρχεται απόσβεση της αξίωσής του (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου). Αφού ενημερωθεί ο νικητής για την νίκη του στην κλήρωση, θα του αποσταλεί έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει, υπογράψει και αποστείλει στη Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ώστε να είναι εφικτή η κατάθεση του χρηματικού επάθλου στον τραπεζικό λογαριασμό του νικητή. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν (από την τράπεζα του κάθε νικητή) μέσω της διαδικασίας κατάθεσης του χρηματικού επάθλου στον λογαριασμό του νικητή, επιβαρύνουν τον ίδιο. Εάν, λόγω παροχής ανακριβών στοιχείων, ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι έγκυρος, η αξίωση για το δώρο και η συμμετοχή θα διαγραφούν, χωρίς αντικατάσταση του δώρου με άλλο. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε τράπεζα της Ελλάδος στο όνομά του ή να είναι συνδικαιούχος και θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό αποδεικτικό. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του (τόσο στον λογαριασμό του στην εφαρμογή Lidl Plus, όσο και στα υπόλοιπα έντυπα/στοιχεία που θα χρειαστούν), ενώ σχετικές ελλείψεις παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν στείλει το σχετικό έντυπο (και όποιο επιπλέον έγγραφο/αποδεικτικό είναι απαραίτητο για την απόδοση του δώρου) εντός επτά (7) ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκε για αυτό, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή, με σειρά προτεραιότητας. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.

 

3. Γενικές πληροφορίες

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

 

Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πριν την παραλαβή τους από τον νικητή. Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε.

 

Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από τον νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

 

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

 

(β) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή συγγενής (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) εργαζομένου της Lidl Ελλάς και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει (εντός επτά (7) ημερών από την στιγμή που ενημερώθηκε για αυτό) όσα αναφέρονται παραπάνω, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή, με σειρά προτεραιότητας. Αν κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ενημερώσει τον Διοργανωτή στέλνοντας e-mail στο info@lidl.gr με τα στοιχεία του, ώστε να μην συμπεριληφθεί στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

 

4. Πλήρης κατάλογος των δώρων

 

Είκοσι (20) x τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€).

Σύνολο επάθλου/δώρου: 80.000€.

 

5. Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.

 

6. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων

 

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

 

H Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidlplus.gr για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σε σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων σας.

 

2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία:

•           αναγνωριστικό πελάτη όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και

•           το όνομα και το επώνυμο καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου των νικητών και των αναπληρωτών νικητών.

 

Επιπλέον, η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα συλλέξει απευθείας από τους νικητές οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την απονομή του δώρου.

 

3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

 

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απονομή του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 

Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να διαφημίζει τον εαυτό του και τους διαγωνισμούς του. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.

 

4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών

 

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή εντύπων μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

 

5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

 

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του διοργανωτή αλλά και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τρίτου μέρους. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, δικαιούνται να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.dpa.gr/.