Όροι Χρήσης «ΟΣΟ ΨΩΝΙΖΕΙΣ, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ!»

Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 01.11.2021 – 30.11.2021

Ι. Όροι Χρήσης

1.Πληροφορίες προωθητικής ενέργειας

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus στο κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων, καθώς και η συνακόλουθη δημιουργία λογαριασμού. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαθέτουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.

2.Μηχανισμός προωθητικής ενέργειας
 

Από τη 1.11.2021 έως και τις 30.11.2021, με την πραγματοποίηση κάθε αγοράς, κατά την ολοκλήρωση της οποίας, οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), το ποσό της κάθε αγοράς αθροίζεται και συνυπολογίζεται με τα αντίστοιχα ποσά όλων των προηγούμενων αγορών, που , συμπληρώνοντας μία χρηματική εικονική μπάρα, ορατή εντός της εφαρμογής. Η εν λόγω μπάρα έχει τέσσερις (4) χρηματικούς σταθμούς (milestones). Με τη συμπλήρωση κάθε χρηματικού σταθμού (milestone), ο χρήστης της εφαρμογής θα κερδίζει ένα (1) κουπόνι με χρηματική έκπτωση στο σύνολο της συναλλαγής και συγκεκριμένα: με τη συμπλήρωση του πρώτου σταθμού (milestone) των 100€ κερδίζει έκπτωση 1€, με τη συμπλήρωση του δευτέρου σταθμού (milestone) των 250€ κερδίζει έκπτωση 2,50€, με τη συμπλήρωση του τρίτου σταθμού (milestone) των 350€ κερδίζει έκπτωση 3,50€, ενώ με τη συμπλήρωση του τετάρτου σταθμού (milestone) των 500€ κερδίζει έκπτωση 10€. Τα εν λόγω κουπόνια, δύνανται να εξαργυρωθούν από την επόμενη πραγματοποιηθείσα αγορά και θα έχουν διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών. Για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 1ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 1€ απαιτείται αγορά αξίας 10€ και άνω, για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 2ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 2,50€ απαιτείται αγορά αξίας 20€ και άνω, για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 3ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 3,50€ απαιτείται αγορά αξίας 20€ και άνω, και για την εξαργύρωση του κουπονιού από τον 4ο σταθμό (milestone) με έκπτωση 10€ απαιτείται αγορά αξίας 50€ και άνω. Από την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, οι βρεφικές τροφές, οι δωροκάρτες, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι prepaid κάρτες, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων. Δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη εξαργύρωση (στην ίδια συναλλαγή) πολλαπλών κουπονιών που προσφέρουν χρηματική έκπτωση. Κάθε συμμετέχων, θα ενημερώνεται για το εκπτωτικό κουπόνι που κέρδισε, εντός της εφαρμογής με ανάλογη ειδοποίηση και θα μπορεί να βρει τα εκπτωτικά κουπόνια στην ενότητα «Κουπόνια» εντός της εφαρμογής. Κρίσιμος χρόνος καθορισμού της απόδοσης των επιβραβεύσεων-εκπτωτικών κουπονιών είναι ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε χρηματικού σταθμού (milestone) ή σε κάθε περίπτωση, το τέλος της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας. Μετά το τέλος της προωθητικής ενέργειας και με την έναρξη νέας, η χρηματική μπάρα μηδενίζει και το άθροισμα των επιμέρους αγορών αρχίζει να υπολογίζεται εκ νέου. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει επιστροφή προϊόντων από συναλλαγές που πραγματοποίησε κατά την διάρκεια που είναι ενεργή η προωθητική ενέργεια, τότε το ποσό της επιστροφής θα αφαιρεθεί από την χρηματική εικονική μπάρα εντός της εφαρμογής. Επίσης, εφόσον με το χρηματικό ποσό της επιστροφής που θα αφαιρεθεί από την χρηματική εικονική μπάρα, ο χρήστης «πέσει» κάτω από κάποιο σταθμό (milestone), τότε θα αφαιρεθούν τα αντίστοιχα κουπόνια που είχε κερδίσει ο χρήστης φτάνοντας τον εκάστοτε σταθμό (milestone).Οι επιβραβεύσεις είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγείς.

3.Γενικές πληροφορίες

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

Οι επιβραβεύσεις δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε.

Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.