Όροι προστασίας δεδομένων της εφαρμογής Lidl App

 

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl App (στο εξής: εφαρμογή) και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τους όρους προστασίας δεδομένων. Θέλουμε να νιώθετε ήσυχοι και ασφαλείς κατά τη χρήση της εφαρμογής μας και να θεωρείτε την υλοποίηση της προστασίας δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας που έχει επίκεντρο τον πελάτη.

 

Οι ακόλουθοι όροι προστασίας δεδομένων σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το είδος και την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ (στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων καλούμενη „Lidl“, «εμείς» ή «εμάς»). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες οι οποίες αποδίδονται ή μπορούν να αποδοθούν άμεσα ή έμμεσα στο πρόσωπό σας. Η νομοθετική βάση της προστασίας των δεδομένων είναι ειδικότερα ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 

Επισκόπηση περιεχομένων

 

1. Σύνοψη

 

2. Φόρτωση της εφαρμογής μας στο αντίστοιχο App Store

 

3. Χρήση της εφαρμογής μας

 

4 Πρόσβαση σε λειτουργίες και αισθητήρες της κινητής τερματικής συσκευής σας

 

5. Ανάλυση χρήσης και διαφήμιση

 

6. Re-Targeting (εκ νέου στόχευση)/ Διαδικτυακή διαφήμιση βασισμένη στα ενδιαφέροντά σας

 

7. Αποδέκτες εκτός ΕΕ

 

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

9. Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

10. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την επεξεργασία και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

 

1. Σύνοψη

 

Η επεξεργασία δεδομένων από τη Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ κατά τη χρήση της εφαρμογής μας μπορεί να χωριστεί ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες:

Κατά τη φόρτωση της εφαρμογής μας διαβιβάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες στο αντίστοιχο App Store.
Η εφαρμογή μας χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες και αισθητήρες της κινητής τερματικής συσκευής σας προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση διαφόρων δυνατοτήτων, όπως η εύρεση καταστημάτων Lidl στην περιοχή σας.
Κατά τη χρήση της εφαρμογής μας πραγματοποιείται ανταλλαγή διαφόρων πληροφοριών μεταξύ της κινητής τερματικής συσκευής σας και του διαμετακομιστή μας. Αυτές αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για

τη διευκόλυνση των αγορών σας σε ένα υποκατάστημα της Lidl,
τη βελτίωση της εφαρμογής μας και
την προβολή διαφημίσεων στον φυλλομετρητή (browser) της κινητής τερματικής συσκευής σας μέσω των λεγόμενων ειδοποιήσεων push.

 

2. Φόρτωση της εφαρμογής μας στο αντίστοιχο App Store

 

O εκάστοτε παρέχων υπηρεσίες App Store (Apple App Store ή Google Play) επεξεργάζεται αυτόματα, κατά τη φόρτωση της εφαρμογής μας, ιδίως τα ακόλουθα δεδομένα:

το όνομα χρήστη του App Store,
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρίστηκε στο App Store,
τον αριθμό πελάτη του λογαριασμού σας στο App Store,
την ώρα φόρτωσης,
πληροφορίες πληρωμής και
τον ατομικό αναγνωριστικό αριθμό της συσκευής.

Δεν ασκούμε καμία επιρροή στην εν λόγω συλλογή δεδομένων και δεν φέρουμε ευθύνη για αυτή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων θα βρείτε στους όρους προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου διαχειριστή App Store:

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=el
Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

3. Χρήση της εφαρμογής μας

 

Σκοποί της προστασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Κατά τη χρήση της εφαρμογής μας διαβιβάζονται αυτόματα στους διαμετακομιστές, χωρίς δική μας ενέργεια,

η κινητή τερματική συσκευή από την οποία χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή μας,
η διεύθυνση IP της κινητής τερματικής συσκευής σας,
η ημερομηνία και η ώρα εισόδου,
το αίτημα πελάτη (client),
ο κωδικός απάντησης http,
ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων και
η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής για τους ακόλουθους σκοπούς:

προστασία των συστημάτων μας,
ανάλυση σφαλμάτων,
αποτροπή κατάχρησης ή απάτης.

Νομική βάση της επεξεργασίας της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο στ) του ΓΚΠΔ. Το δικαιολογημένο συμφέρον μας προκύπτει από τους ανωτέρω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται αυτόματα.

 

4 Πρόσβαση σε λειτουργίες και αισθητήρες της κινητής τερματικής συσκευής σας

 

Σκοποί της προστασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Τοποθεσίες

Εφόσον χορηγήσατε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση του λεγομένου «γεωεντοπισμού» κατά τη χρήση της εφαρμογής μας ή των ρυθμίσεων της τερματικής κινητής συσκευής σας μέσω του πλαισίου «να επιτραπεί η πρόσβαση», θα χρησιμοποιούμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τρέχουσα τοποθεσία σας. Επεξεργαζόμαστε την τοποθεσία σας στο πλαίσιο της λειτουργίας «εύρεση υποκαταστήματος» μέσω GPS και δικτύου για να μπορούμε να σας προβάλλουμε το πιο κοντινό σε εσάς υποκατάστημα.

Φωτογραφίες/ μέσα/ δεδομένα της κινητής τερματικής συσκευής σας/ περιεχόμενα αποθήκευσης USB (ανάγνωση, τροποποίηση, διαγραφή)

Όταν δημιουργείτε μια λίστα αγορών μέσω της εφαρμογής μας, αυτά αποθηκεύονται απευθείας στη μνήμη της κινητής τερματικής συσκευής σας ή σε ένα συνδεδεμένο μέσο αποθήκευσης, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης της εφαρμογής και τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο.

Πληροφορίες σύνδεσης ασύρματου δικτύου

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο της κινητής τερματικής συσκευής σας για τη δημιουργία σύνδεσης με το διαδίκτυο

Άλλες λειτουργίες ή αισθητήρες της συσκευής

Έχοντας πρόσβαση στις λοιπές λειτουργίες και στους αισθητήρες της κινητής τερματικής συσκευής σας, η εφαρμογή μας μπορεί ειδικότερα να ανακτά δεδομένα από το διαδίκτυο και να επεξεργάζεται τα μηνύματα σφαλμάτων. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να εκτελείται κατά την εκκίνηση και να απενεργοποιείται η κατάσταση αδράνειας της συσκευής. Εφόσον χορηγήσατε αντίστοιχη συγκατάθεση, η εφαρμογή μπορεί να σας αποστείλει ειδοποιήσεις push για να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές και για προωθητικές ενέργειες.

Νομική βάση για την επεξεργασία των τοποθεσιών σας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα στοιχεία της τοποθεσίας σας διαγράφονται μετά το κλείσιμο της εφαρμογής μας.

 

5. Ανάλυση χρήσης και διαφήμιση

 

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Προκειμένου να βελτιώσουμε τις λειτουργίες της εφαρμογής μας, καθώς και τις υπηρεσίες μας και την προώθησή τους, δημιουργούμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης για να προσδιορίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες για ανάλυση χρήσης και διαφήμιση:

 

Google Analytics

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης τα Google Analytics, μια υπηρεσία της Google LLC ("Google"), Η Google επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • την κινητή τερματική συσκευή από την οποία χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή μας,
 • τύπος/ έκδοση προγράμματος περιήγησης,
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
 • τη διεύθυνση IP,
 • τον χρόνο υποβολής αιτήματος στον διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για

 • την αξιολόγηση της χρήσης της εφαρμογής μας,
 • τη σύνταξη αναφορών σχετικά με ενέργειες που εκτελούνται μέσω της εφαρμογής και
 • την παροχή άλλων υπηρεσιών κατά τη χρήση της εφαρμογής ή του διαδικτύου που σχετίζονται με τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της κατάλληλης διαμόρφωσης των εν λόγω διαδικτυακών σελίδων.

Οι διευθύνσεις IP «ανωνυμοποιούνται», ώστε να μην είναι δυνατό να γίνει συσχετισμός (λεγόμενο IP-Masking). Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη χρήση των Google Analytics επιλέγοντας το στοιχείο του μενού «Νομικές πληροφορίες/ Παρακολούθηση» με ενέργεια για το μέλλον.

 

Google Firebase


Εφόσον συναινείτε, η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions και Remote Config, τις υπηρεσίες ανάλυσης της Google LLC ("Firebase"), οι οποίες χρησιμεύουν, μεταξύ άλλων, για την ανάλυση της χρήσης της εφαρμογής. Όταν εγκαταστήσετε την εφαρμογή, το Firebase θα καταγράφει πότε και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, σε ποιες σελίδες της εφαρμογής έχετε πρόσβαση, ποιες λειτουργίες επιλέγετε και ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή μας. Επιπλέον, με βάση τη συμπεριφορά των χρηστών, μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την εφαρμογή και να σας παρέχουμε πιο σχετικές προσφορές/υπηρεσίες. Επίσης, μπορούμε ταυτόχρονα να πραγματοποιούμε πολλές δοκιμές της εφαρμογής και να αναπτύσσουμε περαιτέρω την εφαρμογή βάσει αυτών των δεδομένων.  


Για αυτήν την ανάλυση, το Firebase αποκτά πρόσβαση από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εγγραφής σας στον αριθμό πελάτη σας, σε πληροφορίες από το Google Signals (εάν η λειτουργία διαφημίσεων Google είναι ενεργοποιημένη στον λογαριασμό σας (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ), η Google ενδέχεται να επεξεργαστεί ορισμένες πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας) ή σε πληροφορίες της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων του Firebase, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Google Firebase.


Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη χρήση του Google Firebase στο στοιχείο μενού "Νομικές ειδοποιήσεις/Παρακολούθηση" αυτής της εφαρμογής, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

 

 

adjust

 

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία ανάλυσης adjust, ένα προϊόν της εταιρείας adjust GmbH. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, η adjust αποθηκεύει τα δεδομένα εγκατάστασης και συμβάντων (π.χ. χρήση της εφαρμογής). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή μας. Επιπλέον, μπορούμε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές εκστρατείες μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Η adjust χρησιμοποιεί για την ανάλυση αυτή

 • το IDFA (αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης = αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης σε συσκευές iOS) ή τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισης σε Android
 • τη διεύθυνση IP/ MAC,
 • την κεφαλίδα HTTP,
 • το δακτυλικό αποτύπωμα της κινητής τερματικής συσκευής σας (όπως επίσης: την ώρα εισόδου, τη χώρα, τη γλώσσα, τις τοπικές ρυθμίσεις, το λειτουργικό σύστημα, την έκδοσή του καθώς και την έκδοση της εφαρμογής),
 • πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή του χρήστη και τη διαδικτυακή δραστηριότητα
 • τα app και event token.

Η adjust διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα στις παρόχους υπηρεσιών μας Google LLC ("Google") και Facebook, Inc ("Facebook"). Αν η Google και η Facebook μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν, θα παρέχουν στην adjust τις πληροφορίες σχετικά με τη διαφημιστική καμπάνια που σας έφερε στο App Store και πως συμπεριφερθήκατε στο App Store (συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα του εάν εγκαταστήσατε την εφαρμογή ή την καταργήσατε, και παρόμοιες πληροφορίες). Η adjust χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την επιτυχία μεμονωμένων διαφημιστικών καμπανιών.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε ή να απενεργοποιήσετε τον IDFA και τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισης σε Android στο λειτουργικό σας σύστημα.

Αν δεν επιθυμείτε η adjust να προβαίνει σε ανίχνευση (tracking), μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για αυτό, επιλέγοντας το στοιχείο του μενού «Νομικές πληροφορίες/ Παρακολούθηση» της παρούσας εφαρμογής με ενέργεια για το μέλλον.

Ειδοποιήσεις Push μέσω της Accengage

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αντίστοιχη λειτουργία στην εφαρμογή μας ή στο λειτουργικό σύστημα της κινητής τερματικής συσκευής σας, θα σας στείλουμε τις λεγόμενες ειδοποιήσεις push (μηνύματα στην κινητή τερματική συσκευή σας που εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος, στην αρχική οθόνη καθώς και κατά την εκτέλεση άλλων εφαρμογών, χωρίς να ανοίξετε την εφαρμογή μας). Κάνοντας κλικ/ πατώντας πάνω στην ειδοποίηση push, η εφαρμογή μας θα ανοίξει, αν δεν είναι ήδη ανοιχτή, και το μήνυμα θα εμφανιστεί εκεί. Η προβολή των ειδοποιήσεων push βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας για άμεση διαφήμιση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ). Χρησιμοποιούμε το εργαλείο Accengage της εταιρείας Accengage SAS για να δημιουργήσουμε και να σας προβάλλουμε αυτές τις ειδοποιήσεις push. Το εργαλείο αυτό δημιουργεί - με την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ - ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με βάση τα ακόλουθα δεδομένα και τα αντιστοιχεί σε μοναδικούς αριθμούς ταυτοποίησης:

 • Apple IDFA (Αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης, δηλ. αριθμός αναγνώρισης του λειτουργικού συστήματος iOS για διαφημιστικούς σκοπούς),
 • Google GAID (Αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης Google, δηλ. αριθμός αναγνώρισης του λειτουργικού συστήματος Android για διαφημιστικούς σκοπούς),
 • Τoken ειδοποιήσεων push,
 • Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας
 • Συμπεριφορά χρήσης της εφαρμογής (ποιες περιοχές της εφαρμογής επισκέπτεστε και ποιους συνδέσμους χρησιμοποιείτε εκεί).

Αυτές οι πληροφορίες αναλύονται από το Accengage μέσω ενός αλγόριθμου, έτσι ώστε οι στοχευμένες προτάσεις προϊόντων να μπορούν να εμφανιστούν σε εσάς ως ειδοποιήσεις push που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Εξ ορισμού, κανένα προφίλ χρήσης δεν συνδέεται με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε ή να απενεργοποιήσετε τον IDFA και τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισης σε Android στο λειτουργικό σύστημά σας.

Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από εμάς, μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις push, απενεργοποιώντας αυτές

• πλήρως στις ρυθμίσεις του συστήματος για τις ειδοποιήσεις push της κινητής συσκευής σας, ή

• στο στοιχείο μενού “Ειδοποιήσεις Push“ στην Android εφαρμογή μας.

Εάν δεν επιθυμείτε η Accengage να δημιουργήσει προφίλ ειδοποιήσεων push, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το στοιχείο μενού "Νομικές πληροφορίες/ Παρακολούθηση" της παρούσας εφαρμογής με ισχύ για το μέλλον.

Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που γίνεται από εσάς που δημιουργούν τα Google Analytics συνήθως διαβιβάζονται και αποθηκεύονται σε έναν διαμετακομιστή της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 στις ΗΠΑ. Σε καμία περίπτωση η διεύθυνση IP σας δεν θα τηρείται μαζί με άλλα δεδομένα της Google. Οι πληροφορίες χρήσης που δημιουργεί η adjust διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον διαμετακομιστή της adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Βερολίνο. Οι πληροφορίες που δημιουργεί η Accengage σχετικά με τη χρήση σας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Accengage SAS, 31 Rue du 4 Septembre F-75002 Παρίσι, Γαλλία. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να μεταβιβαστούν κατά περίπτωση σε τρίτους, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό ή αν οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά κατόπιν εντολής και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μετά την ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας είναι πλέον αδύνατη η συναγωγή συμπερασμάτων για το πρόσωπό σας. Τα δεδομένα που καταγράφονται για στατιστικούς λόγους διαγράφονται από τα Google Analytics, από το λογισμικό της adjust και από το λογισμικό της Accengage μετά από 26 μήνες. Οι αναφορές που συντάσσονται βάσει των Google Analytics, του adjust ή της Accengage δεν περιέχουν πλέον καμία προσωπική αναφορά.

 

6. Re-Targeting (εκ νέου στόχευση)/ Διαδικτυακή διαφήμιση βασισμένη στα ενδιαφέροντά σας

 

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες Re-Targeting από διάφορους παρόχους. Αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε τις διαδικτυακές προσφορές μας πιο ενδιαφέρουσες για εσάς.

Η εφαρμογή μας επεξεργάζεται τα ακόλουθα αναγνωριστικά διαφημίσεων για αυτό το σκοπό

 • Apple IDFA (αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης), δηλ. αριθμός αναγνώρισης του λειτουργικού συστήματος iOS για διαφημιστικούς σκοπούς) και
 • Google GAID (αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης Google, δηλ. αριθμός αναγνώρισης του λειτουργικού συστήματος Android για διαφημιστικούς σκοπούς).

 
Για το λεγόμενο Re-Targeting, οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά σας (π.χ. προβληθέντα άρθρα) συλλέγονται για σκοπούς μάρκετινγκ, αποθηκεύονται με αναφορά στο αναγνωριστικό διαφήμισης και αναλύονται μέσω ενός αλγόριθμου. Στη συνέχεια, οι στοχευμένες προτάσεις προϊόντων μπορούν να εμφανίζονται ως διαφημιστικά banners για τα προϊόντα μας στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές για κινητά των συνεργατών μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για να ταυτοποιηθεί ο χρήστης της εφαρμογής μας. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία των άμεσα προσωπικών δεδομένων, και επίσης δεν συγχωνεύονται τα προφίλ χρήσης με προσωπικά δεδομένα.

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Με τα μέτρα targeting που χρησιμοποιούμε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εμφανιστεί στις τερματικές συσκευές σας μόνο η διαφήμιση που είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ή εικαζόμενα ενδιαφέροντά σας.

Σημειώστε επίσης ότι ορισμένες εφαρμογές για κινητά άλλων παρόχων χρησιμοποιούν μια τεχνική λειτουργία που ονομάζεται "Webview", η οποία επιτρέπει στους προγραμματιστές να προβάλλουν εφαρμογές ιστού ή ιστότοπους απευθείας στην εφαρμογή τους –χωρίς να εγκαταλείπεται η εφαρμογή και να ανοίγεται ένα πρόγραμμα περιήγησης. Μια λειτουργία Webview μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το πρόγραμμα περιήγησης και τις ρυθμίσεις της εφαρμογής σας. Επομένως, σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Re-Targeting σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον, αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις Re-Targeting.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς Re-Targeting αποθηκεύονται για 13 μήνες και στη συνέχεια αυτόματα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

 

7. Αποδέκτες εκτός ΕΕ

 

Με εξαίρεση την επεξεργασία από την Google Analytics, που περιγράφεται στο σημείο 5, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτες που έχουν έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανωτέρω επεξεργασία δεδομένων συνεπάγεται διαβίβαση δεδομένων στους διαμετακομιστές της Google Inc. στις ΗΠΑ. Με απόφαση της 12.7.2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε σε σχέση με τις ΗΠΑ ότι υφίσταται ένα εύλογο επίπεδο προστασίας δεδομένων με βάση τους κανόνες της Ασπίδας Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ (λεγόμενη «απόφαση επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ). Χρησιμοποιούμε τον πάροχο υπηρεσιών Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, ο οποίος είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ.

 

8. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

8.1 Επισκόπηση

 

Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης των συγκαταθέσεων που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

Δικαίωμα πρόσβασης στα αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή διόρθωσης ανακριβών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα διαγραφής των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ,
Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

 

8.2 Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

 

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως σας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Η πληροφόρηση αφορά ειδικότερα:

τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Σε περίπτωση που διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε έναν διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ για την ύπαρξη κατάλληλων εγγυήσεων κατά την εν λόγω διαβίβαση.

 

8.3 Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την άμεση διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρωθούν τυχόν ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

8.4 Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την άμεση διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφο 1 του ΓΚΠΔ,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφο 1 του ΓΚΠΔ.

Όταν έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι απαιτείτε και ζητήσατε από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

8.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί της διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφο του 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

 

8.6 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα χορηγηθέντα σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφο 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 

8.7 Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

 

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς (πρβλ. ανωτέρω, ιδίως σημεία 9 και 7.6), έχουμε υποχρέωση να εφαρμόζουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Πέραν αυτού υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή για τη Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ.

 

9. Υπεύθυνος επικοινωνίας

 

9.1 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με την προστασία δεδομένων

 

Για ερωτήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα ή το Lidl app ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαιώματα προστασίας δεδομένων) μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/

 

9.2 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων

 

Αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς(βλ. Σημείο 10).

 

9.3 Δικαίωμα καταγγελίας στις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων

 

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 
10. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την επεξεργασία και στοιχεία επικοινωνίας του επιχειρησιακού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων μέσω της Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032, Τ.Κ. 57 022 Σίνδος («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την εφαρμογή lidl app. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή στο dataprotection@lidl.gr.