Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

«Τεχνικές Ψησίματος»

Η εταιρία «Lidl Ελλάς & ΣΙΑ Ο.Ε.,», η οποία εδρεύει στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (στο εξής εν συντομία: «Διοργανωτής»), σε συνεργασία με την εταιρία «RASCAL A.E.», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 262 (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό στο κανάλι του Διοργανωτή στην πλατφόρμα Youtube, με τίτλο «Τεχνικές Ψησίματος» (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.

Ο διαγωνισμός δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το YouTube και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οιονδήποτε τρόπο από το YouTube. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το YouTube, αλλά ο Διοργανωτής, καθώς και η Διαφημιστική ως διαχειριστής του καναλιού YouTube του Διοργανωτή. Οι παρασχεθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το διαγωνισμό σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα παρακάτω. Για το περιεχόμενο του διαγωνισμού ευθύνεται αποκλειστικά ο Διοργανωτής και όχι το YouTube. Το YouTube δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του YouTube  ως προς το συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 15.02.2022 στις 20:00 (EET) και λήγει στις 22.02.2022 στις 23:59 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη την τήρηση και συμμόρφωση προς το σύνολο των όρων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

Συμμετοχή

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή στο YouTube https://www.youtube.com/user/lidlhellas (στο εξής το «YouTube Κανάλι»). Στην ενότητα Cooking video θα αναρτηθεί βίντεο με Τεχνικές Ψησίματος από με τη Μαργαρίτα Νικολαΐδη και την Κυπαρισσία Αντωράρα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αφήσουν ένα σχόλιο κάτω από το video προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν ως δώρο από ένα τηγάνι από τη Lidl Hellas. Το σχόλιο του εκάστοτε χρήστη κάτω από το συγκεκριμένο video σημαίνει αυτόματη συμμετοχή στο διαγωνισμό και ο χρήστης που ανάρτησε το σχόλιο αποκτά δικαίωμα στην κλήρωση των νικητών χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους του. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει μόνο με ένα σχόλιο στον διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι σχόλια με υβριστικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται και δε θα συμμετέχουν στην κλήρωση.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη του χρονικού ορίου συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη του διαγωνισμού ή μετά την ανάκληση του, η οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ανύπαρκτη, ουδέν επάγουσα αποτέλεσμα.

Δεν έχουν δικαίωμα στον διαγωνισμό οι συνεργάτες, οι πληρεξούσιοι, δικαιοδόχοι, εντεταλμένοι της εταιρείας Λίντλ Ελλάς & Σια ΟΕ και της Διαφημιστικής.

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αδυναμία πρόσβασης στο διακομιστή του ίντερνετ, εκτός κι αν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο για τα οποία ευθύνεται ο Διοργανωτής. Επιπλέον ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε τεχνικές βλάβες, ιδιαίτερα για διακοπές παροχής του δικτύου, ηλεκτρονικές βλάβες ή βλάβες στον υπολογιστή.

Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας. Δεν ευθύνονται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος στα προσφερόμενα προϊόντα, το οποίο προέκυψε μετά την παράδοσή τους στον τυχερό νικητή.

Διαδικασία κλήρωσης νικητών

Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2022, στα γραφεία της Διαφημιστικής Εταιρείας, στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 262, Κηφισιά. Θα επιλεχθεί δύο (2) Νικητές και δύο (2) επιλαχόντες με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση ανάμεσα σε όλες τις έγκυρες συμμετοχές, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τυχαία διαδικασία σε υπολογιστή, μέσω του commentpicker.com για τη διασφάλιση της τυχαίας επιλογής και η διαδικασία κλήρωσης θα αναρτηθεί με video στο community section του Youtube καναλιού του Διοργανωτή. ένα τηγάνι από τη Lidl Hellas. Το δώρο της κλήρωσης, αποστέλλεται με courier και δεν παραδίδεται με άλλο τρόπο, ούτε ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ή την αντίστοιχη χρηματική του αξία. Ο νικητής, σε επικοινωνία που θα γίνει μαζί του, υποχρεούται να ενημερώσει για το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση που θα σταλεί το δώρο όπως ορίζεται παρακάτω. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αξίωσης σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή του δώρου λόγω μη πλήρους ή/και καταχώρησης εσφαλμένων στοιχείων εκ μέρους τους.  

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν επιθυμεί/αδυνατεί να ακολουθήσει όλους τους όρους του διαγωνισμού, θα κληρωθεί αναπληρωτής με τη διαδικασία κλήρωσης νικητών που περιγράφεται παρακάτω.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή του δώρου δεν συνεπάγεται οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλου είδους αξιώσεις των συμμετεχόντων από το διοργανωτή. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των δώρων με άλλα δώρα. Οι συμμετέχοντες και ο αποδέκτης του δώρου δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων και λοιπών διακριτικών της Λίντλ Ελλάς & Σια ΟΕ.

Ενημέρωση νικητών

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο community section του Youtube καναλιού του Διοργανωτή. Επίσης, ο νικητής θα ενημερωθεί από το Διοργανωτή με απάντηση στο σχόλιο που θα αφήσει κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, όπου θα κληθεί να αποστείλει με e-mail στη διεύθυνση socialmedia@lidl.gr τα στοιχεία του [όνομα, επίθετο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμό τηλεφώνου, e-mail]. Εάν ο νικητής, δεν επικοινωνήσει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών, από την τελευταία προσπάθεια επικοινωνίας εκ μέρους του Διοργανωτή,  ή δεν στείλει τα σωστά στοιχεία του (όπως ορίζονται παραπάνω) τότε απολύει κάθε αξίωση του για το δώρο, χωρίς να διατηρεί οποιοδήποτε δικαίωμα του για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για την ορθότητα των στοιχείων που παραχωρεί ο νικητής.  Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο θα προσφερθεί με την ίδια διαδικασία στον επιλαχόντα. Εάν και ο επιλαχών δεν τηρήσει τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, τότε δεν θα κληρωθεί άλλος νικητής και δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του δώρου εκ μέρους του διοργανωτή.

 

Αποκλεισμός από το διαγωνισμό

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων συμμετοχής ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση τα συγκεκριμένα άτομα από το διαγωνισμό. Αποκλείονται άτομα τα οποία χρησιμοποιούν μη αποδεκτά βοηθητικά μέσα (π.χ. εργαλεία hacker, ιούς, Trojaner κλπ.) ή δημιουργούν πλεονεκτήματα για τους ίδιους με άλλον τρόπο παραποίησης. Επίσης όποιος συμμετέχει για λογαριασμό τρίτου (εις γνώση του τρίτου ή όχι) μπορεί να αποκλειστεί από το παιχνίδι. Επίσης δεν είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω ενώσεων διαγωνισμών, αυτοματοποιημένων υπηρεσιών και κυρίως μέσω μίας επαγγελματικής υπηρεσίας για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Σε κάθε περίπτωση αποκλεισμού τα δώρα μπορούν να αφαιρεθούν ή να απαιτηθεί η επιστροφή των δώρων που έχουν ήδη καταβληθεί ή παραδοθεί ακόμα και μεταγενέστερα.

Πρόωρη λήξη του διαγωνισμού

Ο διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις αιτίες. Ο διοργανωτής μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός του για παράδειγμα όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή σφαλμάτων στο υλισμικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι τον Διοργανωτή και τον εκτελών την επεξεργασία, ήτοι τη Διαφημιστική προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού και απονομής του δώρου. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών).  Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Τα σχόλια των συμμετεχόντων θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο από τη Διαφημιστική με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί εντός δέκα (10) ημερών μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης.  Τα στοιχεία του νικητή τα οποία θα ζητηθούν με σκοπό την παράδοση/παραλαβή του δώρου (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμό τηλεφώνου, e-mail), θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο για να καταστεί εφικτή η παράδοση του δώρου. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί ολικά από τη Διαφημιστική και από το Διοργανωτή, εντός τριάντα (30) ημερών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής του δώρου στο νικητή. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό διατηρούν ως υποκείμενα των δεδομένων, δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες διατηρούν βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε θα διαβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ή των νικητών σε κανέναν τρίτο και δε θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για κανένα σκοπό άλλο πέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την απονομή του δώρου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmedia@lidl.gr. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

 

Λοιποί κανονισμοί

Επιπλέον ο Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματος, να αλλάξει τους παρόντες όρους συμμετοχής οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ειδική ειδοποίηση εφόσον αυτό απαιτείται για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Παράπονα σχετικά με την διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πρέπει να απευθύνονται στον Διοργανωτή γραπτώς εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αιτίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: socialmedia@lidl.gr. Δεν θα γίνεται επεξεργασία παραπόνων που διαβιβάστηκαν τηλεφωνικά ή καθυστερημένα.

Εάν επιμέρους διατάξεις των παρόντων όρων συμμετοχής καταστούν ανίσχυρες, δεν επηρεάζεται η νομική ισχύς των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο ανίσχυρος πλέον όρος αντικαθίσταται από νομικά ισχύοντα κανονισμό που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν στο σκοπό των όρων που καταργήθηκαν.

Ισχύει το Ελληνικό Δίκαιο.