Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης

Οδηγίες προστασίας δεδομένων του My Lidl Store

Ευχαριστούμε πολύ που χρησιμοποιείτε το My Lidl Store και ενδιαφέρεστε για τους κανονισμούς μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ακόλουθοι κανονισμοί περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχουν στόχο να σας ενημερώσουν σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση της εφαρμογής αυτής.

1. Υπεύθυνος κατά την έννοια του άρθρου 4 εδάφιο 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Η Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Προστασία δεδομένων

Stiftsbergstraße 1

74172 Neckarsulm

E-Mail: dataprotection@lidl.gr

 

είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του άρθρου 4 εδάφιο 7 ΓΚΠΔ.

2. Δεδομένα χρήσης κατά τη λειτουργία της εφαρμογής

α) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής μας με μορφή αρχείων καταγραφής, για

  • να καταστούν δυνατές και να βελτιωθούν οι λειτουργίες της εφαρμογής,
  • να βελτιώσουμε την προσφορά μας καθώς και για την προστασία των συστημάτων μας και την πρόληψη της καταχρηστικής ή δόλιας συμπεριφοράς.

Τα αντίστοιχα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν:

  • την κινητή τερματική συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας·
  • τη διεύθυνση IP·
  • την ημερομηνία και τη διάρκεια πρόσβασης·
  • το αίτημα του υπολογιστή-πελάτη·
  • τον κωδικό http απάντησης·
  • τον όγκο των διακινηθέντων δεδομένων·
  • τη χρησιμοποιούμενη έκδοση της εφαρμογής.

Μέσω αυτών δεν δημιουργούνται εξατομικευμένα προφίλ χρήστη. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 15 παράγραφος 1 του νόμου περί ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (TMG).

β) Αποδέκτης/ κατηγορίες αποδεκτών

Δεν υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής που είναι αποθηκευμένα στο σύστημά σας για τους σκοπούς αυτούς. Η ανάκτηση των αρχείων καταγραφής πραγματοποιείται αυτόματα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας.

γ) Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής

Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 ημέρες.

3. Πρόσβαση σε λειτουργίες και αισθητήρες της κινητής τερματικής συσκευής σας

α) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Αποκτούμε πρόσβαση μέσω των θυρών της τερματικής συσκευής σας στις ακόλουθες λειτουργίες συσκευής ή αισθητήρες συσκευής:

Κάμερα

Αποκτούμε πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής σας μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 α) ΓΚΠΔ μέσω του πεδίου συνομιλίας «να επιτραπεί η πρόσβαση». Η κάμερα της κινητής τερματικής συσκευής σας χρησιμοποιείται για τη σάρωση του γραμμωτού κώδικα προϊόντος. Μέσω της σάρωσης πραγματικών προϊόντων στο κατάστημα είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν πρόσθετοι πόροι στη συσκευή.

Διαδίκτυο

Η εφαρμογή μας ανακτά περιεχόμενα όπως κείμενα και εικόνες για χαρακτηριστικά εντός παιχνιδιού (π.χ. «ανιχνευτής γραμμωτού κώδικα»).

Πληροφορίες σύνδεσης ασύρματου δικτύου

Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί το ασύρματο δίκτυο της κινητής τερματικής συσκευής σας για τη δημιουργία σύνδεσης με το διαδίκτυο και με τον τρόπο αυτό σας παρέχει πλήρη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής (άρθρο 15 παράγραφος 1 TMG).

β) Αποδέκτης/ κατηγορίες αποδεκτών

Κατά κανόνα δεν έχει κανείς πρόσβαση στα δεδομένα της κάμερας.

γ) Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο χρόνο χρησιμοποιεί κάποιος το παιχνίδι. Δεν πραγματοποιείται καμία αποθήκευση πέραν αυτού.

4. Ανάλυση χρήσης

α) Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Για τη βελτίωση των λειτουργιών της εφαρμογής και της προσφοράς μας δημιουργούμε «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 TMG. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτά καθώς και με τις δυνατότητες υποβολής αντίρρησης θα βρείτε στην παρούσα ενότητα.

Για την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (Google) για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήστη. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές κατ’ εντολή του παρόχου, για να αξιολογήσει τη χρήση της εφαρμογής, να συντάξει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον πάροχο, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση. Η Google δεν θα συσχετίσει σε καμία περίπτωση τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στη χρήση του Google Analytics από την εφαρμογή αυτή με ισχύ για το μέλλον. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το μενού, επιλέξτε τη στήλη «Περισσότερα» και κυλήστε τη μπάρα μέχρι το τέλος της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Στο σημείο αυτό μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω.

Η εφαρμογή My Lidl Store χρησιμοποιεί το εργαλείο ανάλυσης adjust, ένα προϊόν της εταιρείας adjust GmbH. Μόλις εγκαταστήσετε την εφαρμογή Lidl-App, το adjust αποθηκεύει τα δεδομένα εγκατάστασης και συμβάντων από την εφαρμογή Lidl-App (π.χ. χρήση της εφαρμογής ή αλληλεπιδράσεις με το λογαριασμό πελάτη). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή μας. Επίσης μπορούμε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές εκστρατείες μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Το adjust χρησιμοποιεί για την ανάλυση αυτή τον IDFA (Identifier for Advertising = Ανιχνευτής διαφημίσεων σε συσκευές iOS) ή τον αναγνωριστικό αριθμό διαφημίσεων σε Android, τη διεύθυνση IP-/ MAC, την κεφαλίδα HTTP και το δακτυλικό αποτύπωμα της τερματικής συσκευής σας (επίσης: το χρόνο της πρόσβασης, τη χώρα, τη γλώσσα, τις τοπικές ρυθμίσεις, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοσή του, καθώς και την έκδοση της εφαρμογής). Τα δεδομένα αυτά ανωνυμοποιούνται, δηλαδή ούτε εμείς ούτε η adjust μπορούν να σας ταυτοποιήσουν μέσω των δεδομένων αυτών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επαναφέρετε ή να απενεργοποιήσετε τον IDFA και τον αναγνωριστικό αριθμό διαφημίσεων σε Android μέσω του λειτουργικού συστήματός σας. Αν δεν επιθυμείτε την ανίχνευση μέσω του adjust, μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω.

β) Αποδέκτης/ κατηγορίες αποδεκτών

Η Google Analytics συνήθως διαβιβάζει τις παραγόμενες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Στην εφαρμογή αυτή είναι ενεργοποιημένη η ανωνυμοποίηση των IP, ούτως ώστε η διεύθυνση IP των χρηστών της Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο να έχει προηγουμένως υποστεί σύντμηση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση  IP σε διαμετακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

Αντίθετα, οι διαμετακομιστές της adjust GmbH βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν αυτών των παρόχων δεν έχει κανείς άλλος πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία για την ανάλυση της χρήσης.

γ) Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά τη χρήση του εργαλείου ανάλυσης ανωνυμοποιούνται αμέσως μετά τη συλλογή τους.

5. Τα δικαιώματά σας ως εμπλεκόμενος και οι δυνατότητες επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, να λάβετε δωρεάν πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα για το πρόσωπό σας. Επιπλέον, εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ), διαγραφής (άρθρο 17 ΓΚΠΔ και περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών δεδομένων σας.

Αν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ε) ή στ) ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ. Εάν ασκείσετε ένσταση στην επεξεργασία των δεδομένων, αυτή δεν θα πραγματοποιείται στο μέλλον, εκτός αν ο Υπεύθυνος μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη αναγκαστικών νομίμων λόγων συνέχισης της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερτερούν του συμφέροντος του εμπλεκόμενου να προβάλλει αντιρρήσεις.

Εφόσον παρείχατε από μόνοι σας τα επεξεργασμένα δεδομένα, έχετε δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Αν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 α) ή άρθρο 9 παράγραφος 2 α) ΓΚΠΔ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις ή αν έχετε άλλες απορίες ή καταγγελίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Έχετε επίσης δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αρμόδια είναι η Εποπτική Αρχή του ομόσπονδου κρατιδίου στο οποίο κατοικείτε ή στο οποίο εδρεύει ο Υπεύθυνος.

Αν έχετε άλλες απορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Προστασία Δεδομένων
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
E-Mail dataprotection@lidl.gr

Ενημέρωση: Μάιος 2018