Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων «Στάμπαρέ το, Κέρδισέ το»

 

Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 14.06.2021 - 25.07.2021

 

Ι. Όροι Χρήσης  

 

1.Πληροφορίες διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus στο κινητό τηλέφωνο των συμμετεχόντων, καθώς και η συνακόλουθη δημιουργία λογαριασμού. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους χρήσης και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι διαθέτουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων. Οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Ο καθορισμός των νικητών πραγματοποιείται στις 27.07.2021 με κλήρωση κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία νομικού συμβούλου και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής.

 

2. Μηχανισμός διαγωνισμού
 

Από τις 14.06.2021 έως και τις 25.07.2021, με την πραγματοποίηση κάθε αγοράς από πέντε ευρώ (5€) και άνω, κατά την ολοκλήρωση της οποίας, οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), ένα διακριτικό (“Στάμπα Lidl Plus”) θα εμφανίζεται αυτόματα στην εφαρμογή. Μόλις συλλεχθούν τουλάχιστον πέντε (5) διακριτικά (“Στάμπες Lidl Plus”), θα ζητηθεί από τον συμμετέχοντα να συμμετάσχει στην κλήρωση απευθείας μέσω της εφαρμογής. Η εν λόγω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ο χρήστης θα συλλέγει πέντε (5) διακριτικά («Στάμπες Lidl Plus»). Αν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού, ο Lidl Plus χρήστης δεν αποστείλει την/τις συμμετοχές του μέσω της εφαρμογής, τότε αυτές δεν καταχωρούνται. Από την εν λόγω διαδικασία εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα και οι βρεφικές τροφές, οι δωροκάρτες, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι prepaid κάρτες, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων. Η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εφικτή. Με την συμμετοχή του στην κλήρωση, τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη, καθώς και στην περίπτωση που κερδίσει, το όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. Όλοι οι νικητές των δώρων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την στιγμή που θα γίνει η κλήρωση. Αφού ενημερωθεί για την νίκη του στην κλήρωση, ο νικητής θα κληθεί να ενημερώσει τη Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. για τυχόν στοιχεία του, που είναι απαραίτητα για την αποστολή ή την παράδοση του δώρου. Η διαδικασία παράδοσης των δώρων, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο (2) μήνες από την στιγμή που θα γίνει η επικοινωνία με τους νικητές. Κατά την παραλαβή του δώρου, είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή έγκυρου διαβατηρίου. Εάν, λόγω παροχής ανακριβών στοιχείων, ο αριθμός τηλεφώνου δεν είναι έγκυρος, η αξίωση για το δώρο και η συμμετοχή θα διαγραφούν, χωρίς αντικατάσταση του δώρου με άλλο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του, ενώ σχετικές ελλείψεις παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Η ενημέρωση του νικητή θα λάβει χώρα τηλεφωνικώς και αν δεν καταστεί εφικτός ο εντοπισμός κάποιου νικητή, θα αποσταλεί σχετικό SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Εάν ο νικητής δεν επικοινωνήσει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίησή του ή εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, επέρχεται απόσβεση της αξίωσής του. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή. Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα δημοσιεύσει στο site και τα Social Media κανάλια της εταιρίας, μετά το πέρας της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας, σχετικό κατάλογο με τα ονόματα των νικητών και το πρώτο γράμμα του επιθέτου τους (π.χ. Ελένη Δ.).

 

3. Γενικές πληροφορίες

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ. 

 

Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πριν την παραλαβή τους από τον νικητή. Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται. Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις εναντίον της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε.

 

Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης οποιουδήποτε δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από το νικητή στο Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:

 

(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

 

(β) Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει δήλωση αποδοχής του δώρου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή συγγενής εργαζομένου της Lidl Ελλάς και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές, σε ημερομηνία, ώρα και κατάστημα της εταιρίας Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., της επιλογής τους.

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής δώρου του διαγωνισμού αρνηθεί να υπογράψει τις εν λόγω δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει όσα αναφέρονται παραπάνω, ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο, χωρίς να έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς ή γραπτώς (μέχρι και το πέρας της επόμενης ημέρας από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παραλαβής) για τον λόγο μη εμφάνισής του (μέχρι και δύο φορές), τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο θα δοθεί σε αναπληρωτή νικητή που θα κληρωθεί εκ νέου.

 

4. Πλήρης κατάλογος των δώρων

 

Δώρα:

1 x Αυτοκίνητο MINI One Countryman Spice (Κυβισμός: 1499 cm3, Μέγ. Ισχύς 75 kW (102 k) 1/min, χρώματος μπλε)
3 x Dell Inspiron 14 5406 2in1 Laptop (Core i7 1165G7/16 GB/512 GB/GeForce MX330 2 G)
3 x Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB 5G Smartphone Ασημί
3 x Apple iPad Pro 2nd Gen 256GB 4G Tablet 11" Silver
10 x Tepro, Ψησταριά υγραερίου Powerzone, Συνολικές διαστάσεις (με κλειστό καπάκι): περ. 133 x 116 x 57 cm (Π x Υ x Β), Ύψος εργασίας: περ. 90 cm, Μέγιστη συνολική ισχύς: 14,4 kW
10 x Doc Green, Ηλεκτρικό πατίνι E-SCOOTER ESA 800, Κινητήρας πίσω τροχού 350 Watt, Βάρος 10.8kg, Διαστάσεις κλειστό 106 x 45,5 x 34 cm, Μέγιστο φορτίο 100kg
10 x Mistral, Φουσκωτή σανίδα θαλάσσης SUP, Διαστάσεις (φουσκωμένη): περ. 320 x 84 x 15 cm (Μ x Π x Υ), Βάρος: περ. 10,8 kg, Μέγιστο βάρος χρήστη: 150 kg, Μέγιστη πίεση αέρα: 1 bar (15 psi)
10 x Silvercrest, Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ, Περ. 30 cm /  Ύψος 7,5cm, Απορροφητική ισχύς έως και 1,2 kPa

 

5. Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.

 

6. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων

1.Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

 

H Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidlplus.gr για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σε σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων σας.

 

2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία:

  • αναγνωριστικό πελάτη όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και
  • το όνομα και το επώνυμο καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου των νικητών.

Επιπλέον, η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. μπορεί να συλλέξει απευθείας από τους νικητές οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την αποστολή ή την παράδοση του δώρου

 

3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας

 

Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.

 

Σε περίπτωση που δοθεί συγκατάθεση στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται βάσει αυτής της συγκατάθεσης. Κατά την παράδοση του δώρου, θα λάβει χώρα φωτογράφιση ή/και βιντεογράφιση των νικητών, το παραχθέν υλικό των οποίων ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα ή/και τον τόπο διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να διαφημίζει τον εαυτό του και τους διαγωνισμούς του. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της διανομής και παράδοσης των δώρων.

 

4. Αποδέκτες/Κατηγορίεςαποδεκτών

 

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή του δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.

 

5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης

 

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και της ανακοίνωσης των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν. Σε περίπτωση διανομής μη χρηματικών δώρων, τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για τη διόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται και πάντως μέχρι την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία απόδοσης του δώρου, κατ’ ανώτατο όριο.

 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 

Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τρίτου μέρους. Εάν οι συμμετέχοντες έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, δικαιούνται να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας τους ή στον τόπο στον οποίο έλαβε χώρα η φερόμενη παραβίαση προστασίας δεδομένων.