Όροι Συμμετοχής και Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων Διαγωνισμού

Χρονική περίοδος διεξαγωγής: 01.07.2023 - 31.07.2023


Ι. Όροι Συμμετοχής


1. Πληροφορίες διαγωνισμού


Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 διεξάγει από 01.07.2023 - 31.07.2023 («περίοδος διεξαγωγής διαγωνισμού») διαγωνισμό με κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, τα οποία κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι εργαζόμενοι της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. και των εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.


2. Μηχανισμός διαγωνισμού


Από τη 01.07.2023 έως και τις 31.07.2023, για κάθε πραγματοποίηση αγοράς αξίας πέντε ευρώ (5€) ή και πολλαπλάσιας αξίας των πέντε ευρώ (5€) στην ίδια απόδειξη, κατά την ολοκλήρωση της οποίας οι πελάτες ταυτοποιούνται ως χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus στο ταμείο (με σκανάρισμα της ψηφιακής κάρτας Lidl Plus), θα λαμβάνουν ανά πέντε ευρώ (5€) μία (1) συμμετοχή για τον διαγωνισμό εντός της εφαρμογής Lidl Plus. Δηλαδή, αντιστοιχεί μία (1) συμμετοχή, για κάθε ποσό πέντε ευρώ (5€) (π.χ. για αγορά αξίας 5€ αντιστοιχεί μία συμμετοχή, για αγορά αξίας 10€ αντιστοιχούν δύο συμμετοχές, κ.ο.κ.). Επομένως, η πολλαπλή συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι εφικτή, αλλά κάθε συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο μία φορά. Απαραίτητη προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό και στην κλήρωση αυτού είναι η αποστολή της/των συμμετοχής/ών στον Διοργανωτή είτε συνολικά είτε τμηματικά εντός της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ειδικού κουμπιού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Lidl Plus. Αν κατά την περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού, ο Lidl Plus χρήστης δεν αποστείλει την/τις συμμετοχή/ές του μέσω της εφαρμογής, τότε αυτές δεν καταχωρούνται. Δεν περιλαμβάνονται στις αγορές και δεν υπολογίζονται ως συμμετοχές στην κλήρωση τα καπνικά προϊόντα, οι βρεφικές τροφές, οι δωροκάρτες, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, οι prepaid κάρτες, η μεγάλη και η μικρή σακούλα μεταφοράς τροφίμων.

Κλήρωση, δώρα και ενημέρωση νικητών


Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03.08.2023 στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή κεκλεισμένων των θυρών παρουσία νομικού συμβούλου. Θα κληρωθούν είκοσι (20) νικητές και ισάριθμοι (δηλαδή είκοσι (20)) επιλαχόντες. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι τέσσερεις (4) Grillmeister ψησταριές υγραερίου, τέσσερεις (4) Φουσκωτές σανίδες SUP Allround, τέσσερα (4) Parkside πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, τέσσερεις (4) Silvercrest Kitchen Tools κουζινομηχανές και τέσσερα (4) Σετ με δύο Livarno Home ξαπλώστρες αλουμινίου το καθένα. Κάθε νικητής θα κερδίσει ένα (1) από τα δώρα που αναφέρονται παραπάνω, με την σειρά που κληρώνεται και με την σειρά που αυτά αναφέρονται. Δηλαδή οι τέσσερεις πρώτοι νικητές της κλήρωσης θα κερδίσουν από μία (1) Grillmeister ψησταριά υγραερίου, οι επόμενοι τέσσερεις νικητές της κλήρωσης θα κερδίσουν από μία (1) Φουσκωτή σανίδα SUP Allround, κ.ο.κ.


Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στον λογαριασμό τους στην εφαρμογή Lidl Plus από την εξουσιοδοτημένη προς τούτο συνεργαζόμενη με τον Διοργανωτή εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που θα γίνει η κλήρωση. Εάν κάποιος νικητής δεν επικοινωνήσει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που έγινε η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του αρμόδιου, για την επικοινωνία με τον νικητή, υπαλλήλου), χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του σε αυτόν. Αφού ενημερωθεί ο νικητής για την νίκη του στην κλήρωση, θα πρέπει να αποστείλει στον Διοργανωτή μέσω email ή να αναφέρει τηλεφωνικώς στον αρμόδιο υπάλληλο τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και Τ.Κ. αποστολής δώρου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και ΑΦΜ) για την απόδοση του δώρου. O κάθε νικητής εξουσιοδοτεί τη ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. να υποβάλει τη σχετική δήλωση δωρεάς έπειτα από διαγωνισμό. Προϋπόθεση απόδοσης/παράδοσης του δώρου (εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον Διοργανωτή) είναι η προσκόμιση από τον νικητή στον Διοργανωτή των ακόλουθων στοιχείων:


(α) Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο) από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής είναι άνω των 18 ετών.

(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εργαζόμενος ή συγγενής (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) εργαζομένου της Lidl Ελλάς και των εταιριών που συνδέονται με τον όμιλο.


Σε περίπτωση που εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή ενημέρωσής του, κάποιος από τους νικητές δεν αποδεχθεί το δώρο ή δεν αποστείλει τα στοιχεία του στον Διοργανωτή ή αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό/τη δήλωση, ή δεν τα προσκομίσει προσηκόντως εντός του ανωτέρω ορισθέντος χρονικού διαστήματος ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει συμπληρώσει πλήρως και ορθώς τα στοιχεία του στον Lidl Plus λογαριασμό του, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του δώρου, το δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή.


Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και δεν μπορούν να πληρωθούν σε μετρητά, ανταλλαχθούν ή αντικατασταθούν. Επίσης είναι προσωποπαγή.


3. Γενικές πληροφορίες


Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.


Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης της εφαρμογής Lidl Plus που είναι διαθέσιμοι εντός της εφαρμογής, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή. Επίσης, η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των δώρων από τους νικητές ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης του διοργανωτή από κάθε ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος/ελαττώματος των δώρων, το οποίο οφείλεται σε υπαιτιότητα της προμηθεύτριας – παραγωγού εταιρίας ή/και προέκυψε κατά το στάδιο παραγωγής τους. Δεν ευθύνεται επίσης για ενδεχόμενη ύπαρξη ποιοτικού προβλήματος των δώρων, το οποίο επήλθε μετά την παράδοσή τους στον τυχερό νικητή.


Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.


Οι παρόντες όροι που διέπουν τον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη, οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.


II. Επισημάνσεις για την Προστασία Δεδομένων


1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων

H Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος, Α.Φ.Μ. 093683423 είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κατά την έννοια του άρθρου 4, αριθμός 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο dataprotection@lidlplus.gr σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας καθώς και για την άσκηση αυτών.


2. Κατηγορίες και προέλευση των δεδομένων


Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στην Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. από την εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία:

-αναγνωριστικό πελάτη όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και

-το όνομα και το επώνυμο καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου των νικητών

Επιπλέον, η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. μπορεί να συλλέξει απευθείας από τους νικητές οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα απαιτούνται για την αποστολή ή την παράδοση του δώρου, όπως π.χ. ενδεικτικά το Α.Φ.Μ. αυτών.


3. Σκοποί και νομικές βάσεις επεξεργασίας


Η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (π.χ. κλήρωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, απονομή του δώρου). Η νομική βάση για την επεξεργασία στο πλαίσιο των διαγωνισμών είναι γενικά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στον διαγωνισμό.


Ενδέχεται να δημοσιευτεί μαζί με το όνομα και ο τόπος διαμονής του νικητή στα έντυπα και ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα του διοργανωτή (π.χ. δελτίο τύπου, ιστοσελίδα, εσωτερικά και εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας). Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον αποτελεί σχετική πρόβλεψη στους όρους συμμετοχής διαγωνισμού και το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς ο Διοργανωτής έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει και να διαφημίζει τους διαγωνισμούς που διενεργεί. Επιπλέον, υφίσταται δημόσιο συμφέρον (ιδίως από την πλευρά των υπόλοιπων συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν νικητές) για τη εξακρίβωση της πραγματικής υλοποίησης του διαγωνισμού και της απονομής των δώρων.


4. Αποδέκτες/Κατηγορίες αποδεκτών


Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι καταρχήν μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού (π.χ. αποστολή δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας) ή για τη δημοσίευση των νικητών (π.χ. Facebook κ.λπ.). Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους.


5. Διάρκεια αποθήκευσης/Κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αποθήκευσης


Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανακοίνωση των νικητών, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν πλην των δεδομένων που αφορούν την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων μεταξύ του διοργανωτή αλλά και των νικητών, τα οποία θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που επιβάλουν οι σχετικές νομικές υποχρεώσεις φύλαξης δεδομένων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Τα δεδομένα των νικητών θα αποθηκευτούν καθ’ όλη τη διάρκεια των νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, ώστε σε περίπτωση ελαττώματος να μεριμνήσουμε για την επιδιόρθωση ή αντικατάστασή τους, όπου απαιτείται.


6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων


Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται γι’ αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, καθώς και το δικαίωμα λήψης των εν λόγω δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στην επεξεργασία δεδομένων που τους αφορούν και η οποία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τρίτος σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχουν τη συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.dpa.gr/.