Στοιχεία εταιρείας Lidl Stiftung & Co. KG

Lidl Stiftung & Co. KG

Διεύθυνση:


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

Γερμανία


Πρωτοδικείο Στουτγκάρδης: HRA 102314


Η εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG εκπροσωπείται από την εταιρεία LSt Stiftung με έδρα τη Δρέσδη, Διεύθυνση κρατιδίου Σαξονίας, AZ 20-2245/501, η οποία με τη σειρά της εκπροσωπείται από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν την εταιρεία ενεργώντας από κοινού, μεταξύ των οποίων είναι και οι κ.κ Kenneth McGrath και Pierre Schalbe.


Α.Φ.Μ.: DE145803808


Στοιχεία επικοινωνίας:

Tηλ. 800 111 3333 (για κλήσεις εντός Ελλάδος μόνο από σταθερά τηλέφωνα) / info@lidl.gr


Τυχόν εξωτερικοί σύνδεσμοι (hyperlinks) προς ιστοσελίδες τρίτων που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται αποκλειστικά στην ευθύνη του εκάστοτε παρόχου του ιστοτόπου. Η Lidl έχει ελέγξει το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων για νομικές παραβάσεις προτού τις συμπεριλάβει στον παρόντα ιστότοπο ως συνδέσμους (links). Ωστόσο, η Lidl δεν επηρεάζει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές. Η Lidl πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους στους συνδέσμους της. Εάν διαπιστωθεί παράβαση νόμου σε μια συνδεδεμένη ιστοσελίδα, αυτός ο σύνδεσμος αφαιρείται άμεσα. Για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο καθώς και για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή μη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις συνδεδεμένες σελίδες, ο πάροχος των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.