Όροι συμμετοχής στo Lidl Plus

A. Όροι συμμετοχής στo Lidl Plus

 

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2021

 

1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις

 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών (στο εξής «υπηρεσία»). Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG (στο εξής «Lidl Stiftung» ή «εμείς»), καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου Lidl (από κοινού στο εξής «Lidl»), οι οποίες συμμετέχουν στην παροχή της. Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την Lidl σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες της Lidl και επιλεγμένων συνεργατών, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις αντίστοιχες προτιμήσεις του κάθε ατόμου. Σκοπός της υπηρεσίας είναι να λαμβάνουν οι χρήστες περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις τους, ενώ από την άλλη η Lidl να μην αποστέλλει περιεχόμενο τέτοιο, που δεν άπτεται των ενδιαφερόντων τους. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους συμμετοχής.  

 

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Για την εγγραφή στην υπηρεσία μας απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή, σύμφωνα με τον Ν.2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λοιπές σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται η συμμετοχή για εμπορικούς σκοπούς.

 

3. Εγγραφή και Λογαριασμός

 

Για τη χρήση της υπηρεσίας μας, είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού. Εάν εγγράφεστε σε μια διαδικτυακή υπηρεσία Lidl για πρώτη φορά, θα ρυθμίσετε αυτόματα τον λογαριασμό «My Lidl» που περιγράφεται στην ενότητα Β. Εάν έχετε ήδη εγγραφεί σε άλλη διαδικτυακή υπηρεσία που είναι ενσωματωμένη στον «Lidl λογαριασμό μου», μπορείτε απλά να συνδεθείτε με τα υφιστάμενα δεδομένα σύνδεσης. Λόγω του ότι η υπηρεσία διατίθεται οικειοθελώς και δωρεάν προς εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα της άρνησης δημιουργίας λογαριασμού, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χωρίς υποχρέωση παροχής αιτιολόγησης.

 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα δηλώσετε, δεν μπορούν να αντιστοιχούν σε άλλο λογαριασμό χρήστη. Επίσης δεν επιτρέπεται να δηλώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε εσάς, ιδίως τις λεγόμενες «διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μιας χρήσης». Είναι απαραίτητο να διατηρείτε ασφαλή τα δεδομένα πρόσβασής σας. Απαγορεύεται η πρόσβαση άλλων ατόμων στο λογαριασμό σας. 

 

Κάθε αλληλεπίδραση με την Lidl, η οποία λαμβάνει χώρα μέσω του δικού σας λογαριασμού, αποδίδεται σε εσάς. Αυτό ισχύει επίσης και για την περίπτωση όπου ένα τρίτο άτομο ενεργεί μέσω του λογαριασμού σας, αν αυτό το άτομο απέκτησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας, λόγω της αμελούς συμπεριφοράς σας. Παραμένει δική σας υποχρέωση να μας ενημερώνετε άμεσα, αναφορικά με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτούμενη χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να αλλάζετε τα δεδομένα πρόσβασης, εάν υπάρχει υποψία ότι ο λογαριασμός σας χρησιμοποιείται από άλλο (-α) άτομο (-α). Στη διάθεσή σας βρίσκονται οι ακόλουθες επιλογές για την εγγραφή σας στο Lidl Plus:

 

  • μέσω της εφαρμογής μας (app), η οποία είναι διαθέσιμη για διάφορες κινητές πλατφόρμες.

 

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής, σας αποδίδεται αυτόματα ένας αριθμός πελάτη.

 

4.  Αντικείμενο της Υπηρεσίας

 

4.1. Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών

 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να σας αποσταλούν ή να προβληθούν σε εσάς, μέσω της εφαρμογής Lidl Plus, πληροφορίες, ειδικά προσαρμοσμένες όσο το δυνατόν περισσότερο –στο μέτρο του δυνατού–  στις ανάγκες σας, καθώς και να σχεδιαστούν οι προσφορές και οι υπηρεσίες μας με έναν πιο εξατομικευμένο τρόπο.

 

Η συμμετοχή στο Lidl Plus είναι δωρεάν.

 

Με το Lidl Plus θα επωφεληθείτε μιας ποικιλίας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσφορές που ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες και επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εκπτώσεις και ειδικές προωθητικές ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε συνάρτηση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Lidl.

 

Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας όπως περιγράφεται παρακάτω, οι σχετικές πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς του Lidl Plus. Δεδομένου ότι το Lidl Plus έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει τις ακριβέστερες πληροφορίες και προσφορές βάσει των αναγνωρισμένων αναγκών και επιθυμιών σας, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μόνο στη βασική της έκδοση, εάν δεν χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σε αυτήν την εφαρμογή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε εκπτώσεις και ειδικές προσφορές και να εξαργυρώνετε κουπόνια.

 

4.2.  Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων

 

Βάση για τον προσδιορισμό των προσφορών που είναι κατάλληλες για εσάς αποτελούν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο:

 

4.2.1. Εγγραφή στο Lidl Plus

 

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελατών: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδός, αριθμός κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα). Για να ορίσετε το προτιμώμενο κατάστημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γεωεντοπισμού της κινητής τερματικής συσκευής σας.

 

4.2.2 Πληροφορίες από τον «Lidl Λογαριασμό Μου»

 

Εάν έχετε παράσχει οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στον «Lidl Λογαριασμό» σας, θα συλλέξουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο του Lidl Plus.

 

4.2.3.  Επισκεψιμότητα καταστημάτων

 

Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την αντιστοίχιση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 4.1, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.

 

Στο ταμείο, η διαδικασία ταυτοποίησης πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη.

 

4.2.4. Εξυπηρέτηση Πελατών

 

Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτό το πλαίσιο.

 

4.2.5. Χρήση της εφαρμογής

 

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για όλο το περιεχόμενο που έχετε δει στην εφαρμογή, π.χ. τα ενεργοποιημένα κουπόνια, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προβεβλημένα άρθρα και το επιλεγμένο κύριο κατάστημά σας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τις ενότητες που επισκεφτήκατε, τις οθόνες που προβλήθηκαν κατά τη χρήση, τον αριθμό των κλικ και των scroll. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής από εσάς εν μέρει μόνο με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

 

4.2.6. Δεδομένα σύνδεσης (login)

 

Τα δεδομένα σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 

4.2.7. Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατών

 

Στην εφαρμογή Lidl Plus, θα έχετε μερικές φορές τη δυνατότητα, για παράδειγμα στο πλαίσιο ειδικών προωθητικών ενεργειών, να λαμβάνετε ειδικές προσφορές από συνεργαζόμενες εταιρείες. Κατά κανόνα, οι εν λόγω προσφορές περιλαμβάνουν ένα γενικό ή εξατομικευμένο αναγνωριστικό αριθμό (στο εξής Promotion Code), ο οποίος έχει εκχωρηθεί από τον εκάστοτε συνεργάτη και τον οποίο θα πρέπει να δηλώσετε ή ο οποίος θα πρέπει να σαρωθεί κατά την εξαργύρωση του κουπονιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να επωφεληθείτε από την προσφορά, αντί του Promotion Code, θα πρέπει να λάβει χώρα η ταυτοποίησή σας, ως πελάτης του Lidl Plus, μέσω της χρήσης της ψηφιακής κάρτας πελάτη. Τα κουπόνια δεν αποτελούν δική μας προσφορά. Συνεπώς, η αποδοχή και η χρήση αυτών υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους, καθώς και στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του συνεργάτη. Ως εκ τούτου, οι προσφορές συνεργατών μπορούν να τροποποιούνται ή/ και να αφαιρούνται κατά καιρούς από τον συνεργάτη που παρέχει την προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παρασχεθεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας ενημερώνουν για την εξαργύρωση κουπονιών, δελτίων, κωδικών δελτίων κ.λπ. Εφόσον η λειτουργία «Πλεονεκτήματα συνεργατών» περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (υπερσυνδέσμους), οι οποίοι οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων, αυτές οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες υπόκεινται ως προς το περιεχόμενό τους αποκλειστικά στην ευθύνη του σχετικού διαχειριστή.

 

Σε περίπτωση που χορηγηθεί μια ειδική προσφορά εντός του Lidl Plus για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τους συνεργάτες μας, θα λάβουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου) από αυτούς, ώστε να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σωστά την ειδική προσφορά στον λογαριασμό σας.

 

4.2.8. Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS

 

Επιπλέον, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και, αν είναι δυνατόν, αντιστοιχούμε σε εσάς ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό πελάτη σας πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ως ειδοποιήσεις push ή SMS. Αναφορικά με τα ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή που ανοίγετε τα μηνύματα και τους συνδέσμους (links) ή τα σημεία στα οποία κάνατε κλικ, τα επιλεγμένα προϊόντα, τον χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.

 

4.3. Ανάλυση δεδομένων

 

Τα δεδομένα που περιγράφονται στην ενότητα 4.2 συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων μας. Η αξιολόγηση από μέρους μας των εν λόγω δεδομένων, αποσκοπεί στον εντοπισμό πληροφοριών που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, έτσι ώστε να σας αποστέλλουμε ή να σας προβάλλουμε μόνο πληροφορίες τέτοιες που να σχετίζονται με εσάς. Για τον εντοπισμό πιθανών προτιμήσεων αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούμε επίσης μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με αυτά άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς. Μολαταύτα, η Lidl δεν έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίσει, ότι η επεξεργασία δεδομένων θα λαμβάνει χώρα πάντοτε ακριβώς με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο και ότι θα λαμβάνετε μόνο προσφορές που σας ενδιαφέρουν. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δημιουργούμε προφίλ κατηγοριοποίησης χρηστών για σκοπούς στατιστικής αξιολόγησης και, εάν είναι δυνατόν, τα συσχετίζουμε με το άτομό σας.

 

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

 

5. Γενικοί όροι χρήσης της υπηρεσίας

 

Για τη χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus, απαιτείται έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Για τη χρήση επίσης της εφαρμογής Lidl Plus, ο συμμετέχων πρέπει να κάνει λήψη του λογισμικού μέσω κάποιου App Store. Διατίθενται ειδικές εκδόσεις λογισμικού για διαφορετικούς τύπους κινητών τηλεφώνων. Για τεχνικούς λόγους, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσφορά κατάλληλου λογισμικού για ορισμένους τύπους συσκευών. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο λογισμικό για το κινητό τηλέφωνο του χρήστη, αυτός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες στη σχετική συσκευή. Ωστόσο, η Lidl Stiftung θα προσπαθήσει να προσφέρει το λογισμικό για όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά μοντέλα κινητών συσκευών. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης προσφοράς προϊόντων στην αγορά κινητών συσκευών, η Lidl Stiftung δεν είναι σε θέση να προσφέρει μια τρέχουσα λίστα με όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι κατάλληλα για τη χρήση των υπηρεσιών.

 

Η εγκατάσταση του λογισμικού και η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτει την τακτική διαβίβαση δεδομένων μέσω του κινητού τηλεφώνου του συμμετέχοντα. Ο όγκος και η συχνότητα της διαβίβασης δεδομένων εξαρτάται από τον τύπο και την έκταση της χρήσης των υπηρεσιών. Τα έξοδα σύνδεσης για τη διαβίβαση δεδομένων επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Ο όγκος εξαρτάται από τη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του εκάστοτε παρόχου κινητής τηλεφωνίας.

 

Το κόστος για τη δημιουργία μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο καθώς και για τη συντήρησή της από την πλευρά του χρήστη δεν αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της Lidl Stiftung. Η ευθύνη εξαρτάται από τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση μεταξύ του συμμετέχοντος και του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus προϋποθέτει επίσης επαρκές επίπεδο μπαταρίας και φωτεινότητας της οθόνης για τη σάρωση του κωδικού QR κατά τη διαδικασία του check-out στο ταμείο.

 

Ο κάθε συμμετέχων έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τις ενημερώσεις της εφαρμογής που προσφέρει η Lidl. Θα ενημερωθεί σχετικά με αυτό κατά τη χρήση του λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας Lidl Plus σε παραποιημένες τερματικές συσκευές (π.χ. μέσω jailbreaking/ rooting).

 

6.    Οι υποχρεώσεις σας

 

Απαιτείται

  • να δηλώσετε τα ορθά στοιχεία σας κατά την εγγραφή σας και να διατηρείτε το προφίλ σας ενημερωμένο
  • να διατηρείτε τον κωδικό σας μυστικό και να τον αλλάξετε σε περίπτωση κακόβουλης ή ύποπτης κατάχρησης και
  • να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

7. Ευθύνη

 

Ευθυνόμαστε για δόλο και βαριά αμέλεια. Δεν ευθυνόμαστε για ελαφρά αμέλεια, εκτός από την περίπτωση σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας, εάν

 

  • η εφαρμογή δεν λειτουργεί ή λειτουργεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό
  • δεν υπάρχει ή υπάρχει περιορισμένη μόνο σύνδεση WiFi
  • η συσκευή σάρωσης στο ταμείο δεν λειτουργεί σωστά
  • οι προσφορές δεν είναι διαθέσιμες

 

Η ευθύνη βάσει της νομοθεσίας περί ευθύνης λόγω ελαττωματικού προϊόντος παραμένει ανεπηρέαστη.

 

8. Τερματισμός, διαγραφή

 

Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμμετοχή του ανά πάσα στιγμή χωρίς αιτιολόγηση, επιλέγοντας τη λειτουργία "Διαγραφή λογαριασμού". Είναι επίσης δυνατός ο τερματισμός και από την πλευρά της εταιρείας Lidl Stiftung ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση 10 ημερών χωρίς παροχή αιτιολόγησης. Το δικαίωμα των συμβαλλομένων για έκτακτο τερματισμό για σπουδαίο λόγο παραμένει ανεπηρέαστο.

 

9. Τροποποιήσεις στους όρους συμμετοχής

 

Η εταιρεία Lidl Stiftung μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Η τρέχουσα έκδοση των όρων συμμετοχής είναι πάντα διαθέσιμη. Η τελευταία ενημέρωση των όρων συμμετοχής αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο των εκάστοτε όρων συμμετοχής.

 

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους συμμετοχής στο βαθμό που η αλλαγή εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας, ιδίως την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα των πελατών μας.

 

Εάν η εταιρεία Lidl Stiftung τροποποιήσει τους όρους συμμετοχής, θα ενημερώσει τους χρήστες μέσω της αποστολής σχετικής ειδοποίησης στην εφαρμογή, ζητώντας από αυτούς να αποδεχτούν τους νέους όρους.

 

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους συμμετοχής, η εταιρεία Lidl Stiftung έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συμβατική σχέση.

 

10.  Τελικές διατάξεις

 

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πύλη για την επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

 

 

Β. Όροι χρήσης του «Lidl Λογαριασμού Μου»

 

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2021

 

  1. Πεδίο εφαρμογής και σχέση με άλλες ρυθμίσεις

 

Οι παρόντες όροι συμμετοχής ρυθμίζουν τη χρήση της υπηρεσίας «Ο Lidl Λογαριασμός Μου» (στο εξής «My Lidl» ή «υπηρεσία»). Την εν λόγω υπηρεσία διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co KG Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (στο εξής «διαχειριστής», «εμείς» ή «εμάς»), καθώς και άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών Lidl (από κοινού στο εξής «Lidl»), οι οποίες συμμετέχουν στην παροχή της. Η υπηρεσία προσφέρει μια ομοιόμορφη πρόσβαση σε ποικίλες διαδικτυακές προσφορές του ομίλου εταιρειών Lidl (στο εξής «προσφορές»). Πρόκειται για τη λεγόμενη Single Sign-On υπηρεσία, μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες προσφορές (π.χ. online shop, πλατφόρμες κρατήσεων κ.λπ.) από διαφορετικές εταιρείες με τα ίδια δεδομένα σύνδεσης. Επιπλέον, η υπηρεσία προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να εισάγουν οικειοθελώς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά τους σε ένα προφίλ χρήστη. Η υπηρεσία διατίθεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης. 

 

Οι παρόντες όροι χρήσης αντίθετα δεν ισχύουν για συμβατικές σχέσεις συναφθείσες με τρίτους στα πλαίσια των προσφορών, όπως για παράδειγμα, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Εδώ, ισχύουν μόνο οι συγκεκριμένοι όροι της σχετικής προσφοράς (βλ. ανωτέρω ενότητα Α για σχετικές υπηρεσίες).

 

2. Εγγραφή και Λογαριασμός

 

Για τη χρήση του λογαριασμού απαιτείται εγγραφή, οπότε ο χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό «My Lidl». Αυτός χρησιμοποιείται μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη «My Lidl». Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται όταν ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχεται από τον χρήστη έχει επικυρωθεί και η εγγραφή επιβεβαιώθηκε τελικά από τον διαχειριστή.

 

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής πρέπει να είναι ορθά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δεδομένα τρίτων. Εάν τα δεδομένα αλλάξουν αργότερα, ο χρήστης πρέπει να τα προσαρμόσει χωρίς καθυστέρηση στον λογαριασμό του.

 

Τα δεδομένα πρόσβασης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον σχετικό εξουσιοδοτημένο χρήστη και πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της υπηρεσίας, ο χρήστης πρέπει να το αναφέρει στον διαχειριστή χωρίς καθυστέρηση. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται στη χρήση τρίτων εάν είναι υπεύθυνος για αυτό ή αν απέτυχε να την εμποδίσει.

 

Η χρήση του «My Lidl» σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android είναι δυνατή μόνο εάν η συσκευή χρησιμοποιεί πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome.

 

3. Αντικείμενο της υπηρεσίας

 

Αντικείμενο της υπηρεσίας «My Lidl» είναι η παροχή μιας ενοποιημένης και προστατευμένης με κωδικό υπηρεσίας Single Sign On για διαφορετικές προσφορές εντός του ομίλου εταιρειών Lidl. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι «Lidl Λογαριασμός Μου» που δημιουργήθηκε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή / σύνδεση σε όλες τις προσφορές που είναι ενσωματωμένες στο My Lidl χωρίς να  απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή ή εκ νέου παροχή λεπτομερών δεδομένων χρήστη.

 

Εάν εγγραφείτε στην υπηρεσία προορισμού χωρίς να έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες Lidl, θα ρυθμίσετε αυτόματα τον λογαριασμό «My Lidl». Σε περίπτωση που έχετε προηγουμένως εγγραφεί σε άλλη διαδικτυακή υπηρεσία που είναι ενσωματωμένη στο «My Lidl» λογαριασμό σας, μπορείτε απλώς να συνδεθείτε στην υπηρεσία προορισμού με τα υπάρχοντα διαπιστευτήριά σας. Εάν η Lidl προσφέρει νέες διαδικτυακές υπηρεσίες στο μέλλον, είναι πιθανό να μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε μέσω του λογαριασμού «My Lidl». Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι χρήσης.

 

Η διαχείριση των βασικών δεδομένων χρήστη γίνεται κεντρικά μέσω του «My Lidl». Αυτά διαβιβάζονται στην αντίστοιχη υπηρεσία προορισμού όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες προσφορές προκειμένου να επιτρέψουν την πραγματοποίηση της αντίστοιχης συναλλαγής (βλ. σημείο 6 κατωτέρω). Στο «My Lidl», αποθηκεύονται τόσο τα βασικά δεδομένα πελάτη που συλλέγονται για τη χρήση αυτής της προσφοράς όσο και εκείνα τα βασικά δεδομένα πελάτη που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή / σύνδεση σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες της Lidl.

 

Επιπλέον, το «My Lidl» επιτρέπει στον χρήστη να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά του βάσει προτεινόμενων επιλογών. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να εμφανίσει το «My Lidl» προφίλ πελάτη του ανά πάσα στιγμή, να το αλλάξει ή να καταργήσει. Εάν ο χρήστης έχει επίσης εγγραφεί στην υπηρεσία Lidl Plus της εταιρείας Lidl Stiftung, αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν στο Lidl Plus για σκοπούς εξατομικευμένης διαφήμισης. Τους αναλυτικούς κανονισμούς μπορείτε να τους βρείτε στους Όρους Συμμετοχής για το Lidl Plus (κεφάλαιο Α).

 

Η χρήση του «My Lidl» είναι δωρεάν. Ωστόσο, η χρήση συγκεκριμένων προσφορών μπορεί να συνεπάγεται κόστος, το οποίο παρουσιάζεται με διαφάνεια σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει για όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες τρίτων, όπως σύνδεση στο Διαδίκτυο.

 

4. Εγγύηση, Ευθύνη

 

Ο διαχειριστής καταβάλλει προσπάθειες να διαθέσει το «My Lidl» σε συνεχή βάση και χωρίς διακοπή ή βλάβη. Λόγω τεχνικών συνθηκών όπως αλλαγές διαμόρφωσης, συντήρηση, βλάβη της συσκευής κλπ, αυτό δεν είναι πάντα εγγυημένο. Σε περίπτωση βλάβης της υπηρεσίας, ο διαχειριστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή της χωρίς σφάλματα το συντομότερο δυνατό. Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη (πλήρους) χρηστικότητας.

 

 

Ως μέρος των μεμονωμένων προσφορών, οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για πιθανές αξιώσεις που προκύπτουν από αυτό. Το ίδιο ισχύει και για άλλες προσφορές ανεξάρτητων τρίτων όπως ένας πάροχος διαδικτύου.

 

Διαφορετικά, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη που προκύπτουν από απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία ή από παραβίαση κύριων συμβατικών υποχρεώσεων (κύριες υποχρεώσεις) καθώς και για άλλες ζημιές που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια καθηκόντων του διαχειριστή, των νομίμων εκπροσώπων του ή των βοηθών εκπλήρωσης. Οι κύριες συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων, ο διαχειριστής ευθύνεται μόνο για την προβλεπόμενη ζημία που είναι τυπική της σύμβασης, εάν αυτό προκλήθηκε από απλή αμέλεια, εκτός εάν οι αξιώσεις αποζημίωσης του χρήστη βασίζονται σε απώλεια ζωής, σωματική βλάβη ή βλάβη στην υγεία.

 

5. Τερματισμός, διαγραφή, τροποποιήσεις

 

Τόσο ο διαχειριστής όσο και ο χρήστης μπορούν να τερματίσουν τη σχέση χρήσης για το «My Lidl» ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του «My Lidl» λογαριασμού, η διαγραφή του χρήστη μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή.

 

Ο τερματισμός από πλευράς του διαχειριστή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εάν ο χρήστης παραβιάζει τις απαιτήσεις των παρόντων όρων χρήσης. Μέχρι να διαλευκανθούν τα σχετικά περιστατικά, μπορεί να λάβει χώρα κλείδωμα των δεδομένων των χρηστών.

 

Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει αυτούς τους όρους χρήσης στο μέλλον. Οι χρήστες θα ενημερωθούν με αντίστοιχο μήνυμα στην εφαρμογή και θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τους νέους όρους συμμετοχής. Αυτό δεν περιλαμβάνει θεμελιώδεις τροποποιήσεις όπως υποχρέωση πληρωμής, η οποία απαιτεί πάντοτε ρητή συγκατάθεση. Εάν ο πελάτης αντιταχθεί σε μια τροποποίηση, ο διαχειριστής μπορεί να τερματίσει τη σχέση χρήσης.

 

6. Προστασία δεδομένων

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιώματά σας περί προστασίας δεδομένων. Για να εκτελεστεί η υπηρεσία, είναι απαραίτητο τα δεδομένα που παρέχετε να προωθηθούν στον πάροχο της σχετικής προσφοράς που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτρέψει τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη και την παροχή της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην προσφορά (π.χ. αποστολή και πληρωμή των παραγγελθέντων προϊόντων). μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων  μας.

 

7. Τελικές διατάξεις

 

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί ή κηρυχθεί αντίθετη προς το νόμο, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια διαδικτυακή πύλη για την επίλυση διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι αλλά ούτε και πρόθυμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτή.

 

Λήψη των όρων συμμετοχής