Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το Lidl Plus

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το Lidl Plus

 

Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2021

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας για το Lidl Plus.

 

Το Lidl Plus είναι ένα πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών του ομίλου εταιρειών Lidl (στο εξής «υπηρεσία» ή «Lidl Plus»), το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Γερμανία («Lidl Stiftung», «εμείς», «εμάς»). Η εταιρεία Lidl Stiftung επεξεργάζεται τα δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς της υπηρεσίας ως υπεύθυνη επεξεργασίας, καθώς συγκεντρώνει, συλλέγει, αναλύει και διαβιβάζει τα δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου Lidl. Στην Lidl ανήκουν επίσης διάφορες εθνικές και περιφερειακές εταιρείες οι οποίες παρατίθενται λεπτομερώς εδώ («οι εταιρείες Lidl»).

 

Ο κατάλογος περιέχει μόνο τις σχετικές ενεργές εταιρείες Lidl. Στο μέλλον, μπορούν επίσης να προστεθούν στον κατάλογο αυτό και άλλες εταιρείες, σε περίπτωση που η εταιρεία SB Lidl KG κατέχει άμεσα ή έμμεσα μερίδιο στην εκάστοτε εταιρεία και η τελευταία συμμετέχει στην προσφορά του Lidl Plus.

 

Στο βαθμό που οι εν λόγω εταιρείες Lidl λαμβάνουν δεδομένα μέσω της υπηρεσίας και σας ενημερώνουν για τις τρέχουσες προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της Lidl, ενεργούν οι ίδιες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Οι παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων ισχύουν για τις δραστηριότητες επεξεργασίας της εταιρείας Lidl Stiftung ως υπεύθυνης για την επεξεργασία δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ανωτέρω αναγραφόμενη ταχυδρομική διεύθυνση ή στο dataprotection@lidlplus.gr.

 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε καταναλωτές (στο εξής «χρήστες» ή «εσείς»), οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν εξατομικευμένες πληροφορίες από την εταιρεία Lidl Stiftung σχετικά με προσφορές και προωθητικές ενέργειες του Lidl Plus όπως και προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες από επιλεγμένους συνεργάτες και εταιρείες Lidl, οι οποίες ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα και το ιστορικό αγορών σας.

 

Με το Lidl Plus μπορείτε να απολαύσετε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αποκλειστικές εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες. Ανάλογα με το πού και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν από την εταιρεία Lidl Stiftung σε συγκεκριμένες εταιρείες Lidl, προκειμένου να σας παρασχεθούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες.

 

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς και ποια κανάλια επικοινωνίας χρησιμοποιούμε για αυτό;

 

Εγγραφή στο Lidl Plus

 

Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής, ζητάμε τα ακόλουθα βασικά δεδομένα πελατών: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου και προτιμώμενο κατάστημα Lidl. Προαιρετικά μπορείτε να δηλώσετε προσφώνηση, φύλο και διεύθυνση (οδό, αριθμό κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη και χώρα). Για να ορίσετε το προτιμώμενο κατάστημα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γεωεντοπισμού της τερματικής κινητής συσκευής σας.

 

Πληροφορίες από το «My Lidl»

 

Εάν έχετε παράσχει οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στον «My Lidl» λογαριασμό σας, θα συλλέξουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες στο πλαίσιο του Lidl Plus.

 

Επισκεψιμότητα καταστημάτων

 

Όταν ταυτοποιηθείτε στο ταμείο σε μία επίσκεψή σας στο κατάστημα, καταγράφουμε το κατάστημα το οποίο επισκεφθήκατε, το είδος, την ποσότητα, και την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε, τα κουπόνια που εξαργυρώσατε, το συνολικό ποσό της απόδειξης πληρωμής, καθώς και τον χρόνο της πληρωμής και τον τύπο των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιήσατε. Με την ταξινόμηση της αγοράς σας στον λογαριασμό πελάτη, επιδιώκουμε τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 2, όπως να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε προσφορές προσαρμοσμένες ειδικά στις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες.


Μπορείτε να ταυτοποιηθείτε στο ταμείο μέσω της ψηφιακής κάρτας πελάτη.

 

Εξυπηρέτηση πελατών

 

Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που δηλώνετε σε αυτό το πλαίσιο.

 

Χρήση της εφαρμογής

 

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Lidl Plus, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές σας. Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για όλο το περιεχόμενο που έχετε δει στην εφαρμογή, π.χ. τα ενεργοποιημένα κουπόνια, τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τα προβεβλημένα άρθρα και το επιλεγμένο κύριο κατάστημά σας. 

 

Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την εφαρμογή, όπως τις ενότητες που επισκεφτήκατε, τις οθόνες που προβλήθηκαν κατά τη χρήση, τον αριθμό των κλικ και των scroll. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη (Loyalty ID), πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, την αναγνώριση της συσκευής, τη γλώσσα του συστήματος και την επιλεγμένη χώρα καθώς και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

 

Τα στοιχεία σύνδεσής σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της σύνδεσης. Για να μην χρειάζεται να συνδεθείτε κάθε φορά που ανοίγετε την εφαρμογή, τα δεδομένα σύνδεσής σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στην εφαρμογή μέχρι να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας.

 

Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αγορών μπορούν να αποθηκευτούν στην τερματική σας συσκευή ή να σας προωθηθούν απευθείας μέσω του Messenger, στο βαθμό που επιτρέπετε στην εφαρμογή πρόσβαση στις φωτογραφίες/μέσα σας. Η κάμερα της κινητής τερματικής συσκευής σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση των QR-κουπονιών, εφόσον δώσετε σχετική εξουσιοδότηση. 

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής, διεξάγουμε έρευνες εντός αυτής και συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά, τη χρήση της εφαρμογής από εσάς και τις προσωπικές συνήθειες και ενδιαφέροντά σας.

 

Προσφορές Επιχειρηματικών Συνεργατών

 

Το Lidl Plus σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από ειδικές προσφορές από επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Ορισμένες από αυτές τις προσφορές απαιτούν να ταυτοποιηθείτε ως πελάτης του Lidl Plus χρησιμοποιώντας την ψηφιακή κάρτα πελάτη σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο συνεργάτης θα μας ενημερώσει για τη χρήση της εκάστοτε ειδικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πληροφοριών (π.χ. χρόνου, ποσότητας, τόπου), έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας ακόμη πιο στοχευμένα στα ενδιαφέροντά σας. Σε περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί μια ειδική προσφορά εντός του Lidl Plus για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με επιχειρηματικό συνεργάτη μας, ο τελευταίος θα μας παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου), ώστε να μπορούμε να αντιστοιχίσουμε σωστά την προσφορά στον λογαριασμό σας.

 

Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη/Cookies

 

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δημιουργούμε προφίλ κατηγοριοποίησης χρηστών, για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και τα αντιστοιχίζουμε, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στο άτομό σας ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή στον αριθμό πελάτη. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα δεδομένα μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τεχνολογιών tracking (βλ. σημείο 2 των παρόντων πληροφοριών προστασίας δεδομένων). Αυτή καλύπτει επίσης τις ακόλουθες υπηρεσίες και τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών tracking:

 

Adjust

 

Η εφαρμογή Lidl Plus χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης adjust, ένα προϊόν της εταιρείας adjust GmbH. Με την εγκατάσταση της εφαρμογής Lidl Plus, η adjust αποθηκεύει, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα εγκατάστασης και συμβάντων από την Lidl Plus εφαρμογή σας (π.χ. χρήση της εφαρμογής ή αλληλεπιδράσεις στο λογαριασμό πελάτη). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή μας. Επιπλέον, μπορούμε να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις διαφημιστικές καμπάνιες μας μέσω κινητών συσκευών. Η adjust χρησιμοποιεί για την ανάλυση αυτή το IDFA (αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης = αναγνωριστικός αριθμός διαφήμισης σε συσκευές iOS) ή τον αναγνωριστικό αριθμό διαφήμισης σε Android, τη διεύθυνση IP-/MAC, την κεφαλίδα HTTP και το δακτυλικό αποτύπωμα της κινητής τερματικής συσκευής σας (όπως επίσης: την ώρα εισόδου, τη χώρα, τη γλώσσα, τις τοπικές ρυθμίσεις, το λειτουργικό σύστημα, την έκδοσή του καθώς και την έκδοση της εφαρμογής). Επιπλέον, πληροφορίες για τη συσκευή χρήστη και τη δραστηριότητα ιστού, καθώς και διακριτικά εφαρμογών και συμβάντων. Tα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη βάση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να επαναφέρετε το IDFA και το αναγνωριστικό διαφήμισης Android ανά πάσα στιγμή μέσω του λειτουργικού σας συστήματος.

 

Η adjust μοιράζεται επίσης αυτές τις πληροφορίες με τις παρόχους υπηρεσιών μας Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google») και Facebook, Inc1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 («Facebook»). Αν η Google και η Facebook μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν, θα παρέχουν στην adjust τις πληροφορίες σχετικά με τη διαφημιστική καμπάνια που σας έφερε στο App Store/ Google Play και πως συμπεριφερθήκατε στο App Store/ Google Play (συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα του εάν εγκαταστήσατε την εφαρμογή ή την διαγράψατε, και παρόμοιες πληροφορίες). Η adjust χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών, έτσι ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την επιτυχία μεμονωμένων διαφημιστικών καμπανιών.

 

Google Firebase

 

Στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται τα A / B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions και Remote Config, υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Google («Firebase»), οι οποίες χρησιμεύουν στην ανάλυση της χρήσης της εφαρμογής μας. Όταν εγκαθιστάτε την εφαρμογή Lidl Plus, η Firebase καταγράφει πότε και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ποιες σελίδες της εφαρμογής ανοίγετε, σε ποιες λειτουργίες κάνετε κλικ και ποιο περιεχόμενο εμφανίζεται. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή μας. Επιπλέον, μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την εφαρμογή μας και να σας προσφέρουμε περισσότερο σχετικές προσφορές/υπηρεσίες με βάση τη συμπεριφορά που επιδεικνύετε κατά την χρήση της. Επίσης, μπορούμε να διεξάγουμε παράλληλα πολλές δοκιμές στην εφαρμογή και βασιζόμενοι σε δεδομένα να προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναβάθμιση της εφαρμογής.

 

Για την ανάλυση αυτή, η Firebase αποκτά πρόσβαση στον αριθμό πελάτη σας από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εγγραφής σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με την Firebase της Google στον ιστότοπο Google Firebase.

 

Salesforce

 

Εάν χρησιμοποιείτε την ενότητα «Βοήθεια» στην εφαρμογή μας, ο πάροχος υπηρεσιών μας salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Μόναχο («Salesforce») χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την ενότητα «Βοήθεια». Η Salesforce χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies: τα τεχνικά αναγκαία cookies, χωρίς τα οποία η λειτουργικότητα της εν λόγω ενότητας θα είναι περιορισμένη και τα cookies ανάλυσης.

 

Τεχνικά αναγκαία cookies: Τα ακόλουθα αναγκαία cookies συμβάλλουν στη λειτουργικότητα της ενότητας «Βοήθεια» της εφαρμογής. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
renderCtxSalesforceΧρησιμοποιείται για την παροχή των ζητούμενων σελίδων και περιεχομένου με βάση την πλοήγηση ενός χρήστη.Cookie συνεδρίας. Διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

pctrkSalesforceΧρησιμοποιείται για τη μέτρηση των προβολών ενότητας.Cookie συνεδρίας. Διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

force-streamSalesforceΧρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση αιτημάτων διακομιστή εντός της υποδομής Salesforce για τα λεγόμενα "sticky sessions“.3 ώρες.

HTTP Cookie

sfdc-streamSalesforceΧρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση αιτημάτων διακομιστή εντός της υποδομής Salesforce για τα λεγόμενα "sticky sessions“.3 ώρες.

HTTP Cookie

force-proxy-streamSalesforceΧρησιμοποιείται για να διασφαλίσει ότι τα αιτήματα χρήστη εισέρχονται στους ίδιους Proxyhosts.3 ώρες.

HTTP Cookie

 

Cookies ανάλυσης:

 

Αυτά τα cookies ανάλυσης επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών μας να συντάσσει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της ενότητας «Βοήθεια» με σκοπό τον σχεδιασμό της βάσει των αναγκών.

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
BrowserIdSalesforceΧρησιμοποιείται για την καταγραφή περιόδων σύνδεσης / επισκέψεων για εσωτερικές μόνο αναλύσεις.1 έτος.HTTP Cookie

 

Τα Salesforce cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ένα άτομο, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση της τερματικής συσκευής σας (συμπεριλαμβανομένων άλλων τεχνικών λεπτομερειών όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου κ.λπ.). Η επεξεργασία όλων των δεδομένων κατά τη χρήση της ενότητας «Βοήθεια» στην εφαρμογή πραγματοποιείται σε διακομιστές της Salesforce εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Οpt out 


Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την παρακολούθηση (tracking) κατά τη χρήση της εφαρμογής Lidl Plus, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον καθώς και να διαχειριστείτε την παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας με τη ρύθμιση εξαίρεσης (opt out) πατώντας την επιλογή «Περισσότερα» --> «Nομικές επισημάνσεις» --> «Κοινή χρήση δεδομένων στο Lidl Plus». 

Χάρτες Google

 

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες και περιεχόμενο από τους Χάρτες Google στην εφαρμογή. Έτσι, οι διαδραστικοί χάρτες μπορούν να εμφανίζονται απευθείας στην εφαρμογή και έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χαρτών εύκολα π.χ. για να βρείτε καταστήματα Lidl κοντά σας.

 

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση IP σας στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό γίνεται κατά κανόνα σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε καμία επίδραση στην συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων από τους Χάρτες Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από τους Χάρτες Google μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις επιλογών σας για την προστασία του απορρήτου σας. Διεύθυνση και πληροφορίες προστασίας δεδομένων του παρόχου των Χαρτών Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://policies.google.com/privacy?hl=el. Τους πρόσθετους όρους χρήσης για τους Χάρτες Google / το Google Earth μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el_ALL/help/terms_maps/.

 

Χάρτες Apple

 

Για χρήστες συσκευών με λειτουργικό σύστημα iOS, το Lidl Plus χρησιμοποιεί την εφαρμογή Χάρτες Apple. Αυτή η εφαρμογή είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα και την πλήρη παροχή της λειτουργίας των χαρτών, π.χ. για να βρείτε εύκολα καταστήματα Lidl κοντά σας. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Apple, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τη διεύθυνση IP σας στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Αυτό γίνεται συνήθως σε διακομιστή της Apple στις ΗΠΑ. Δεν έχουμε καμία επίδραση στη συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων από την Apple. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων από την Apple μπορείτε να βρείτε στην δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις σας για την προστασία του απορρήτου σας. Διεύθυνση και πληροφορίες προστασίας δεδομένων του παρόχου των Χαρτών Apple: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California. Τους Όρους Χρήσης των Χαρτών Apple μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-gr.html. Η πολιτική απορρήτου της Apple βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/privacy/gr.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές

 

Η εφαρμογή μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους και εφαρμογές που διαχειρίζονται οι εταιρείες Lidl ή οι επιλεγμένοι συνεργάτες μας που περιγράφονται παραπάνω. Εάν κάνετε κλικ σε ένα από τα banner εντός της εφαρμογής ή/και τα προϊόντα που προβάλλονται, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο/στην εφαρμογή ή στο αντίστοιχο app store. Οι σύνδεσμοι ενδέχεται επίσης να περιέχουν ειδικές τεχνολογίες tracking που επιτρέπουν στους διαχειριστές των ιστότοπων/εφαρμογών που αναφέρονται να κατανοήσουν και να υπολογίσουν από πού έμαθε ο χρήστης για αυτούς. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την σχετική πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου/εφαρμογής στην οποία ανακατευθύνεστε, προκειμένου να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς επεξεργάζεται ο διαχειριστής. Εάν σας ανακατευθύνουμε σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους/ εφαρμογές, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με το (τεχνικό) αίτημά σας για επίσκεψη στην αντίστοιχη εφαρμογή ή ιστότοπο (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και με βάση το έννομο συμφέρον του διαχειριστή για την διενέργεια διαφήμισης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS

 

Επιπλέον, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και, αν είναι εφικτό, αντιστοιχίζουμε στο πρόσωπό σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό πελάτη σας πληροφορίες αναφορικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο και άλλες πληροφορίες που σας αποστέλλουμε ως ειδοποιήσεις push ή SMS. Αναφορικά με τα ανωτέρω, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρονική στιγμή που ανοίγετε τα μηνύματα και τους συνδέσμους (links) ή τα σημεία στα οποία κάνατε κλικ, τα επιλεγμένα προϊόντα, τον χρόνο, τη διάρκεια και τη συχνότητα χρήσης.

 

Επίσης, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό (δείτε επίσης το σημείο 2 των παρόντων Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων).

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ (όπως πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας σας ή τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις) δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμφανίζεται ανωτέρω.

 

2. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

 

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στο σημείο 1, ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις ανάλογες υπηρεσίες του Lidl Plus.

 

Σκοπός επικοινωνίας, ταυτοποίησης και προστασίας του προφίλ πελάτη

 

Τα βασικά δεδομένα πελατών που συλλέγονται στο πλαίσιο της εγγραφής, εξυπηρετούν την επικοινωνία μαζί σας καθώς και τη σαφή ταξινόμηση της αγοραστικής συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς χρήσης σας στο προφίλ πελάτη σας.

 

Εάν κατά τη χρήση της εφαρμογής μας ή μέσω των ρυθμίσεων της κινητής τερματικής συσκευής σας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για εντοπισμό γεωγραφικής θέσης χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου «Να επιτρέπεται η πρόσβαση», θα χρησιμοποιούμε τη λειτουργία αυτή για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την τρέχουσα τοποθεσία σας. Με αυτό τον τρόπο, επεξεργαζόμαστε την τοποθεσία σας, ιδίως στο πλαίσιο της λειτουργίας «Αναζήτηση καταστήματος», με βάση το GPS και το δίκτυο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας προβάλλουμε τα πλησιέστερα σε εσάς καταστήματα. Δεν αποθηκεύουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας.

 

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας, σας ζητάμε την ημερομηνία γέννησής σας (βλ. σημείο 1 ανωτέρω). Αφενός, η συμμετοχή σας προϋποθέτει ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών (βλ. σημείο 2 των όρων συμμετοχής). Αφετέρου, υπάρχουν όρια ηλικίας για τη διαφήμιση ορισμένων προϊόντων για λόγους προστασίας της νεολαίας (για παράδειγμα, η διαφήμιση αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να απευθύνεται σε παιδιά ή νέους).

 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να σας προστατεύσουμε από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων με την αποστολή ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, π.χ. όταν υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας από μια άγνωστη συσκευή, δηλαδή μια συσκευή που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την πρόσβαση στην εφαρμογή Lidl Plus.

 

Οι εν λόγω επεξεργασίες πραγματοποιούνται βάσει νομοθετικών διατάξεων που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που απαιτείται για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον για να κάνουμε τη χρήση της εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο εύκολη και αποτελεσματική (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Εάν μας στείλετε ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της εφαρμογής,  θα αποθηκεύσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχετε στην ειδοποίηση βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

 

Σκοπός βελτιστοποίησης των περιοχών διανομής

 

Αν μας διαθέσετε τα δεδομένα διεύθυνσής σας, θα τα χρησιμοποιήσουμε για να εντοπίσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις περιοχές διανομής των ενημερωτικών φυλλαδίων μας, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη σπάταλη διανομή αυτών και να προβούμε σε μια περισσότερο στοχευμένη διαφήμιση. Η διεύθυνση είναι προαιρετική. Αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται με βάση το έννομο συμφέρον μας στη βελτιστοποίηση των δικτύων πωλήσεων (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Σκοπός διερεύνησης των ενδιαφερόντων σας για προϊόντα και βελτιστοποίησης των διαδικτυακών μας προσφορών

 

Για να σας προσφέρουμε τα οφέλη της συμμετοχής στο Lidl Plus και να σας παρουσιάσουμε τις καλύτερες δυνατές εξατομικευμένες προσφορές και να διεξάγουμε στοχευμένες έρευνες πελατών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Για το σκοπό αυτό, καθορίζουμε πρώτα ποια προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και υπηρεσίες θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέρουσες για εσάς και σχετικές με εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή σας π.χ. σε ειδικές εκπτώσεις για τα αγαπημένα σας προϊόντα, να σας προσφέρουμε ειδικές προνομιακές τιμές και να σας ενημερώσουμε για ελκυστικές προσφορές για μια κατηγορία προϊόντων. Για αυτόν τον λόγο, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την αγοραστική σας συμπεριφορά.

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε μπορεί να χρησιμεύουν στο να δηλώσουν τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στο σημείο 1.

 

Τα άνω αναφερόμενα δεδομένα, θα μπορούσαν επίσης να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές προτιμήσεις σας για προϊόντα. Γι' αυτό καθορίζουμε μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ ενός ή περισσοτέρων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις προτιμήσεις σας σε προϊόντα. Για τη διερεύνηση αυτής της σχέσης χρησιμοποιούμε μαθηματικές στατιστικές μεθόδους. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας συγκρίνονται με τα δεδομένα άλλων πελατών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα αναφορικά με το ποια προϊόντα και προσφορές που προσέλκυσαν πελάτες με παρόμοια ενδιαφέροντα, μπορούν επίσης να ενδιαφέρουν και εσάς.

 

Οι εν λόγω επεξεργασίες πραγματοποιούνται βάσει νομοθετικών διατάξεων που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον να προσαρμόζουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν καλύτερα στα ενδιαφέροντά σας για προϊόντα (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Εάν έχετε δώσει την αντίστοιχη συγκατάθεση, αυτό το προφίλ μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες που έχουμε διαβάσει από την τερματική συσκευή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη» και «Ενημερωτικό δελτίο/ Ειδοποιήσεις push/ SMS».

 

Εκτός από την αύξηση της ενημερωτικής αξίας του προφίλ, χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής Lidl Plus και των άλλων διαδικτυακών προσφορών μας, εάν αυτό καλύπτεται από τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για αυτό είναι επίσης το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ.

 

Σκοπός λήψης επικοινωνίας εμπορικής προώθησης

 

Εφόσον δώσατε την αντίστοιχη συγκατάθεση, οι εταιρείες Lidl θα σας ενημερώσουν ηλεκτρονικά (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS) ή / και ταχυδρομικά για προωθητικές ενέργειες και προσφορές για την σχετική με εσάς κατηγορία προϊόντων και θα σας προσκαλέσουν να συμμετάσχετε σε έρευνες πελατών.

 

Αυτή η άμεση επικοινωνία λαμβάνει χώρα επειδή μας δώσατε την αντίστοιχη συγκατάθεση (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ).

 

Σκοπός συντονισμού βάσει του τόπου και του χρόνου

 

Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο των αγορών σας, προκειμένου να σας προσφέρουμε διαφήμιση βάσει χρόνου και τόπου, π.χ. μέσω ειδοποιήσεων push στο κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω SMS. Εάν, για παράδειγμα, η προτιμώμενη ημέρα αγορών σας είναι το Σάββατο, μπορούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά για τις διαθέσιμες προσφορές για αυτή την ημέρα της εβδομάδας. Επιπλέον, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε προσφορές ανά περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθούμε σε ποια περιοχή προτιμάτε να πραγματοποιείτε τις αγορές σας.

 

Οι ειδοποιήσεις push είναι μηνύματα που αποστέλλονται από την εφαρμογή στη συσκευή σας και εμφανίζονται εκεί με σειρά προτεραιότητας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τις ειδοποιήσεις push εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής ή ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση της εφαρμογής στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λήψη ειδοποιήσεων push ανά πάσα στιγμή.

 

Η ανάλυση του τόπου και του χρόνου των αγορών σας, εξυπηρετεί τη χρήση μιας υπηρεσίας ή την εκτέλεση μιας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ) και επειδή έχουμε πρωταρχικό έννομο συμφέρον να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας όσο το δυνατόν καλύτερα τις προϋποθέσεις του χρόνου και του τόπου (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

 

Σκοπός επεξεργασίας αιτημάτων πελατών

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών θα αντιμετωπίζονται φυσικά εμπιστευτικά. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας καθώς και τον χειρισμό και την απάντηση των αιτημάτων για τα δικαιώματα σχετικά  με την ιδιωτικότητά σας.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που προκύπτουν από τα αιτήματά σας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ή β) ΓΚΠΔ. Το δικό μας και ταυτόχρονα το δικό σας (έννομο) συμφέρον για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων προκύπτει από τον σκοπό της απάντησης των αιτημάτων σας, την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν και, συνεπώς, τη διατήρηση και ενίσχυση της ικανοποίησής σας ως πελάτη ή χρήστη της υπηρεσίας μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των αιτημάτων σας για τα δικαιώματα σχετικά  με την ιδιωτικότητά σας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ΓΚΠΔ, όπως είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωσή μας.

 

Σκοπός παροχής της εφαρμογής

 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη χρήση της εφαρμογής, έτσι ώστε η εφαρμογή μας να λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα, χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να αποθηκεύσει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις σας, όπως χώρα και γλώσσα, ώστε να μπορούμε να επιλύσουμε γρήγορα τεχνικά προβλήματα και να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρήστη.

 

Η νομική βάση για τη χρήση των τεχνολογιών που απαιτούνται για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, που σημαίνει ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Η χρήση των Χαρτών Google σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και των Χαρτών Apple για χρήστες λειτουργικών συστημάτων iOS βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για μια ελκυστική παρουσίαση των προσφορών μας και την εύκολη εύρεση των τοποθεσιών που υποδεικνύονται από εμάς στην εφαρμογή. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

3. Σε ποιον διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

 

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους ως εξής:

 

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας. Οι εταιρείες που συνεργάζονται με εμάς επιλέγονται προσεκτικά και έχουν δεσμευτεί συμβατικά έναντι μας. Δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και ελέγχονται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων και στη συνέχεια σε τακτική βάση. Οι εταιρείες αυτές δεν επιδιώκουν ποτέ προσωπικούς σκοπούς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας περαιτέρω σε αποδέκτες, οι οποίοι

 

  • παρέχουν ικανότητα αποθήκευσης, συστήματα βάσεων δεδομένων ή παρόμοια εργαλεία σε εμάς,
  • παρέχουν τεχνική υποστήριξη και
  • παρέχουν συμβουλές σε τεχνικά θέματα μάρκετινγκ.


Εντός του ομίλου εταιρειών Lidl (βλ. σημείο 1 ανωτέρω) διαβιβάζουμε τις προτιμήσεις σας που προορίζονται για τη στοχευμένη προβολή σχετικού περιεχομένου σε εσάς στην εκάστοτε σχετική εθνική εταιρεία.

 

Εάν τα δεδομένα που παρασχέθηκαν από εσάς, απαιτούνται για την επεξεργασία αιτήματος μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας, τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε εταιρείες του ομίλου Lidl. Επιπλέον, ίσως είναι απαραίτητο να διαβιβάσουμε αποσπάσματα του αιτήματός σας σε συμβαλλόμενους εταίρους μας (π.χ. προμηθευτές, σε περίπτωση που πρόκειται για ερωτήματα που αφορούν προϊόντα) με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Σε καμία περίπτωση δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες εκτός του ομίλου Lidl, οι οποίες ενδεχομένως επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

 

Μπορείτε να μάθετε εάν διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) από τις πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών μας που περιγράφονται στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Ο ισχύων κατάλογος των χωρών με απόφαση επάρκειας βρίσκεται εδώ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (βλ. σελίδα 1 ανωτέρω).

 

4. Πώς εγγυόμαστε την εμπιστευτική μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, απαγορεύεται στους συνεργάτες μας που εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων, να συλλέγουν, να επεξεργάζονται ή να χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Οι προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες μας έχουν πλήρη επίγνωση των ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύονται συμβατικά για το απόρρητο των δεδομένων κατά την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης. Η υποχρέωση αυτή συνεχίζεται και μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

 

5. Πώς εγγυόμαστε την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας;

 

Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Επομένως, έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ιδίως από τους κινδύνους κατά τη διαβίβαση αυτών, καθώς και σε περίπτωση που τα δεδομένα περιέλθουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Τα μέτρα αυτά προσαρμόζονται τακτικά στις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας.

 

6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

 

Διαγράφουμε ή ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις άνω παραγράφους. Κατά κανόνα, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην υπηρεσία Lidl Plus. Εάν είστε ανενεργός για 24 μήνες, θα σας ενημερώσουμε για την επικείμενη διαγραφή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαγραφή με το άνοιγμα ή την επανασύνδεση στην εφαρμογή. Αποθηκεύουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από τη λήξη της συμμετοχής σας, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση μέσω επανεγγραφής. Διαφορετικά, τα δεδομένα διαγράφονται 72 ώρες μετά από τη διαγραφή του Lidl Plus.

 

Μπορείτε να επαναφέρετε τον λογαριασμό πελάτη σας εντός αυτών των 72 ωρών και να συνδεθείτε ξανά. Η διαδικασία διαγραφής στη συνέχεια ακυρώνεται. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω νόμιμων περιόδων διατήρησης ή για την ασφάλεια, την εξασφάλιση ή την άσκηση νόμιμων αξιώσεων, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μετά τη διαγραφή του Lidl Plus, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται κατά περίπτωση από το νόμο ή από τους επιδιωκόμενους σκοπούς.

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας αποστέλλετε όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν από εμάς το αργότερο 90 ημέρες μετά την τελική απάντηση. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι κατά κανόνα, ερωτήματα σχετικά με τις απαντήσεις μας δεν εμφανίζονται μετά από 90 ημέρες. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα αποθηκευτούν για 3 χρόνια μετά την τελική απάντηση που σας έχει δοθεί ως απόδειξη ότι σας έχουμε παράσχει ολοκληρωμένες πληροφορίες και ότι πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.

 

7. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας;

 

Φυσικά, κατόπιν αιτήσεως, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ (ειδικά σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους διαβιβάζονται, τον σκοπό αποθήκευσης των δεδομένων κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν.

 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, όπως και τη διαγραφή δεδομένων, τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων ή τη φορητότητα αυτών.  

 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία δεδομένων γίνεται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχεία ε) ή στ) ΓΚΠΔ, ή λαμβάνει χώρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων.

 

Εάν έχετε δώσει συγκατάθεση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε με ισχύ για το μέλλον, π.χ. μέσω της επιλογής της εφαρμογής «Βοήθεια» --> «Επικοινωνία» ή (αν επιθυμείτε να καταργήσετε απευθείας τα μεμονωμένα κανάλια επικοινωνίας) μέσω της επιλογής «Ρυθμίσεις» --> «Ειδοποιήσεις» ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lidl.gr. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη, ότι δεν θα είστε σε θέση να κάνετε χρήση των πλεονεκτημάτων του Lidl Plus στο μέγιστο βαθμό μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση χρήσης αυτής της εφαρμογής/ του λογαριασμού πελάτη «My Lidl», μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αντίστοιχη ρύθμιση στην εφαρμογή στην ενότητα «Περισσότερα» --> «Νομικές επισημάνσεις» --> «Κοινή χρήση δεδομένων στο Lidl Plus». Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την ανάλυση της χρήσης αυτής της εφαρμογής/ του λογαριασμού πελάτη «My Lidl», μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μόνο στη βασική της έκδοση. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, αλλά δεν θα μπορείτε να λάβετε μέρος σε εκπτώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες και να εξαργυρώσετε κουπόνια.

 

8. Καμία υποχρέωση για την παρoxή δεδομένων

 

Εφόσον παρέχετε τα δεδομένα αυτά οικειοθελώς, δεν έχετε την υποχρέωση να δώσετε τις προαναφερόμενες προαιρετικές πληροφορίες. Ωστόσο, χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες του Lidl Plus που βασίζονται σε αυτές.

 

9. Μπορεί το Lidl Plus να τροποποιήσει τις Πληροφορίες Προστασίας Δεδομένων του;

 

Μία τροποποίηση των παρουσών Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων μπορεί να καταστεί αναγκαία, λόγω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο ή στις συνθήκες επεξεργασίας δεδομένων του Lidl Plus. Σε περίπτωση αλλαγής των σκοπών συλλογής, επεξεργασίας ή χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή της ταυτότητας του υπεύθυνου επεξεργασίας και των κατηγοριών των αποδεκτών, θα ενημερωθείτε και, εφόσον απαιτείται, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

10. Ειδικές δυνατότητες κατά τη χρήση του «Lidl Λογαριασμού Μου»

 

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Lidl Plus, δημιουργείτε επίσης τον «My Lidl» λογαριασμό που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Ο «Lidl Λογαριασμός Μου» είναι μια single sign on υπηρεσία που σας επιτρέπει να εγγραφείτε/συνδεθείτε με ένα μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό σε περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες της Lidl, όπως υπηρεσίες click and collect, εφαρμογές κ.λπ. Εάν ο όμιλος Lidl προσφέρει νέες διαδικτυακές υπηρεσίες στο μέλλον, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές μέσω του «My Lidl» λογαριασμού σας.

 

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

 

Προκειμένου να σας παρέχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση στην εμπειρία χρήσης σας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στον «My Lidl» λογαριασμό. Μετά τη δημιουργία αυτού του λογαριασμού πελάτη, δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τη διαδικασία χρήσης.

 

Από τη στιγμή αυτή και στο εξής, ο «My Lidl» λογαριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση όλων των συνδεδεμένων διαδικτυακών πλατφορμών των εταιρειών Lidl, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή ή επανεισαγωγή λεπτομερών δεδομένων χρήστη. Μετά την εγγραφή, έχετε επίσης την επιλογή να διαγραφείτε από μεμονωμένες υπηρεσίες. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα στον «My Lidl» λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή.

 

Για να δημιουργήσετε τον «My Lidl» λογαριασμό σας, πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης, μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον «My Lidl» λογαριασμό σας.

 

Εάν εισάγετε οικειοθελώς ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τα ενδιαφέροντά σας στην ενότητα  «Σχετικά με εμένα», θα αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα στον «My Lidl» λογαριασμό σας, για την επισκόπηση σας. Εάν έχετε εγγραφεί επίσης για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Lidl Plus, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της εξατομικευμένης διαφήμισης ως μέρος της υπηρεσίας Lidl Plus.

 

Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ, δηλαδή μας παρέχετε τα δεδομένα βάσει της  μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Cookies


Κατά τη χρήση του λογαριασμού «My Lidl» χρησιμοποιούνται cookies. Χρησιμοποιούμε δύο τύπους cookies: τεχνικά αναγκαία, χωρίς τα οποία θα ήταν περιορισμένη η λειτουργικότητα του λογαριασμού «My Lidl» και προαιρετικά cookies ανάλυσης.

 

Τεχνικά αναγκαία cookies:


Τα ακόλουθα αναγκαία cookies συμβάλλουν στη λειτουργικότητα του ιστότοπου του λογαριασμού «My Lidl», επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως πλοήγηση σε σελίδες και πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

 

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
.AspNetCore.Identity.ApplicationLidl

Αναγκαίο cookie το οποίο ορίζεται από το identity server application για τη χρήση του Asp.Net identity.

Cookie συνεδρίας. Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

culturelidlplusclient

LidlΔιασφαλίζει ότι οι νομικές προϋποθέσεις της σχετικής πλατφόρμας εμφανίζονται στη σωστή γλώσσα.Cookie συνεδρίας. Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

idsrv.sessionLidlCookie που χρησιμοποιείται από το Identity Server framework για τη χρήση του client-side session monitoring ώστε να εξασφαλίζεται ότι η συνεδρία του χρήστη δεν έχει αλλάξει, όταν πραγματοποιείται σύνδεση.

Cookie συνεδρίας. Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

.AspNetCore.Antiforgery.#

LidlΑναγκαίο cookie το οποίο ορίζεται  από το identity server application για την αποτροπή επιθέσεων  CSRF.Cookie συνεδρίας. Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

 

Cookies ανάλυσης:

 

Αυτά τα cookies ανάλυσης μας επιτρέπουν να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μας με σκοπό να την προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies ανάλυσης:

 

ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΛήξηΤύπος
_dc_gtm_UA-# [x2]GoogleΧρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή ετικετών της Google για τον έλεγχο της φόρτωσης μιας ετικέτας σεναρίου της Google Analytics.Session-cookie. Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

HTTP Cookie

_ga [x4]GoogleΚαταχωρεί μια μοναδική ταυτότητα (Unique ID) που χρησιμοποιείται για να εξάγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.1 ημέρα.

HTTP Cookie

gat [x4]GoogleΧρησιμοποιείται από την Google Analytics για να περιορίσει το ποσοστό αιτημάτων.1 ημέρα.

HTTP Cookie

gid [x4]GoogleΚαταχωρεί μια μοναδική ταυτότητα (Unique ID) που χρησιμοποιείται για να εξαγάγει στατιστικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.1 ημέρα.

HTTP Cookie

collectGoogleΧρησιμοποιείται για την αποστολή δεδομένων στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του επισκέπτη. Παρακολουθεί τον επισκέπτη σε όλες τις συσκευές και τα κανάλια μάρκετινγκ.Διαγράφεται αυτόματα μετά την έξοδο από την ενότητα.

Pixel Tracker

 

Τεχνολογίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών (αξιόπιστοι συνεργάτες):


Ο «Lidl Λογαριασμός Μου» χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία της Google, για να αναλύσει τη συμπεριφορά χρήσης. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα προαναφερθέντα cookies ανάλυσης για να επεξεργαστεί τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο «My Lidl» λογαριασμού σας:


•    την κινητή τερματική συσκευή από την οποία χρησιμοποιήσατε την εφαρμογή μας,
•    τύπος/έκδοση προγράμματος περιήγησης,
•    το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
•    τη διεύθυνση IP,
•    το χρόνο υποβολής αιτήματος στον διαμετακομιστή.

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για:


•    την αξιολόγηση της χρήσης της εφαρμογής μας,
•    τη σύνταξη αναφορών σχετικά με ενέργειες που εκτελούνται μέσω της εφαρμογής και
•    την παροχή άλλων υπηρεσιών κατά τη χρήση της εφαρμογής ή του διαδικτύου που σχετίζονται με τους σκοπούς της έρευνας αγοράς και της κατάλληλης διαμόρφωσης των εν λόγω διαδικτυακών σελίδων.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τα τεχνικά αναγκαία cookies που χρησιμοποιούνται στον «My Lidl» λογαριασμό είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τα cookies ανάλυσης βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ΓΚΠΔ).

 

Σκοπός διατήρησης του προφίλ πελάτη σας ασφαλούς

 

Στο πλαίσιο της εγγραφής ή/και της σύνδεσης, χρησιμοποιούμε το Google reCaptcha, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας εδώ είναι η προστασία των δεδομένων σας και των συστημάτων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιείται μια ανάλυση διάφορων πληροφοριών για να καθοριστεί εάν η καταχώριση δεδομένων γίνεται από έναν άνθρωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Αυτή η ανάλυση ξεκινά αυτόματα μόλις εισέλθετε στη φόρμα εγγραφής/σύνδεσης. Για την ανάλυση, το Google reCaptcha αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. τη διεύθυνση IP, το χρόνο που αφιερώσατε στη σελίδα ή τις κινήσεις του ποντικιού/δακτύλου που έκανε ο χρήστης). Οι πληροφορίες που δημιουργούνται μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί. Η συλλογή και η ανάλυση δεν επιτρέπουν σε εμάς ή την Google να σας αναγνωρίσουν. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες δεν θα συγχωνευτούν με προσωπικά σας δεδομένα από την Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCaptcha, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el ή https://policies.google.com/terms?hl=el. 

 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας, καθώς και τα διαδικτυακά αναγνωριστικά και τα δεδομένα θέσης που περιγράφονται παραπάνω για την πρόληψη και τον εντοπισμό ενδεχόμενων παραβιάσεων ασφάλειας και άλλων απαγορευμένων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε από μια νέα συσκευή, θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για μια προσπάθεια σύνδεσης από μια μη αναγνωρισμένη συσκευή στον λογαριασμό σας. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον μας για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών της υπηρεσίας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ ΓΚΠΔ).

 

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:


Eάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στον διαχειριστή της αντίστοιχης προσφοράς για την επεξεργασία συμβάσεων αγοράς ή άλλων υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί μέσω των προσφορών που καλύπτονται από το «My Lidl». Ο πελάτης λαμβάνει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα έχετε αποθηκεύσει στον «My Lidl» λογαριασμό πελάτη, δηλ. ανάλογα με την προσφορά:


• Επαλήθευση των δεδομένων σύνδεσης (διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, εάν υπάρχει)
• Βασικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης)


Επιπλέον, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών που δεσμεύονται από τις οδηγίες μας και μας υποστηρίζουν σε συγκεκριμένους τεχνικούς τομείς, για παράδειγμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ερωτημάτων των χρηστών σχετικά με τη λειτουργικότητα της ενότητας «Σχετικά με εμένα».

 

Αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε τρίτους.


Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής από εσάς συνήθως μεταφέρονται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν θα συσχετιστεί η διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα από την Google.


Περίοδος αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης:


Εάν μέσω του «My Lidl» λογαριασμού σας έχετε εγγραφεί μόνο στο Lidl Plus, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού «My Lidl». Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι εάν έχετε εγγραφεί σε περισσότερες διαδικτυακές πλατφόρμες/υπηρεσίες των εταιρειών Lidl μέσω του «My Lidl» λογαριασμού σας, ο «My Lidl» λογαριασμός σας και όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που αποθηκεύονται από εμάς θα διαγραφούν μόνο με τη διαγραφή όλων των συνδεδεμένων με τον «My Lidl» λογαριασμό σας διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι περίοδοι διατήρησης που περιγράφονται στο σημείο 6 ισχύουν αναλόγως. 


Εάν αλλάξετε ή καταργήσετε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης ή τα ενδιαφέροντά σας, οι πληροφορίες που έχουν αλλάξει ή διαγραφεί, θα διαγραφούν αμέσως.


Τα στατιστικά επεξεργασμένα δεδομένα θα διαγραφούν στο Google Analytics μετά από 26 μήνες. Δεν θα υπάρχει πλέον καμία προσωπική αναφορά σε αναφορές που δημιουργούνται βάσει του Google Analytics. Η επεξεργασία και η αποθήκευση δεδομένων εναπόκεινται στον εκάστοτε διαχειριστή της χρησιμοποιούμενης προσφοράς, ο οποίος χρησιμοποιεί τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της ανατιθέμενης υπηρεσίας για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια τα αρχειοθετεί σύμφωνα με τις νόμιμες περιόδους διατήρησης (βλ. για παράδειγμα, σημείο 6 ανωτέρω).


Λήψη των Πληροφοριών Προστασίας Δεδομένων