Εγγραφή και συμμετοχή σε έρευνα ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών

1. Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης


Σκοποί επεξεργασίας/νομικές βάσεις:


Κάθε φορά που επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών, σας δίνεται η ευκαιρία να λάβετε μέρος σε μια έρευνα ικανοποίησης. Σε περίπτωση τηλεφωνικής κλήσης σας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα ακολουθώντας τις σχετικές τηλεφωνικές οδηγίες. Σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο τέλος της απάντησης υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος που σας παραπέμπει στην έρευνα. Ο στόχος αυτής της αυστηρά ανώνυμης έρευνας ικανοποίησης είναι να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας.


Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο πλαίσιο της διεξαγωγής της έρευνας πελατών είναι το έννομο συμφέρον μας να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.


Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:


Σε περίπτωση που αναθέσουμε την επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό μας σε εκτελούντες την επεξεργασία, οι εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία επιλέγονται προσεκτικά, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.


Χρόνος αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό του χρόνου αποθήκευσης:


Τα αποτελέσματα της έρευνας πελατών θα καταμετρηθούν ανώνυμα. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας δεν θα αποθηκευτούν.


2. Πρόσβαση σε έρευνα ικανοποίησης


Σκοποί επεξεργασίας/νομικές βάσεις:


Κατά την πρόσβαση στην έρευνα πελατών μας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στην τελική συσκευή σας θα στείλει αυτόματα και χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους σας


 • τη διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο·
 • την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης·
 • το όνομα και τη διεύθυνση URL του ζητούμενου αρχείου·
 • τον ιστότοπο/την εφαρμογή από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (διεύθυνση URL παραπομπής),
 • το πρόγραμμα περιήγησης και, κατά περίπτωση, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο Internet, και
 • το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας,


στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας όπου θα αποθηκεύονται προσωρινά σε αυτό που είναι γνωστό ως αρχείο καταγραφής για τους ακόλουθους σκοπούς:


 • για να εξασφαλιστεί μια σύνδεση χωρίς σφάλματα.
 • για να διασφαλίσουμε την άνετη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας.
 • για την πρόληψη δόλιων απαντήσεων σε έρευνες· και
 • για την ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος.


Η νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν το έννομο συμφέρον μας. Αυτή η επεξεργασία είναι τεχνικά απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, καθώς αυτό εγγυάται την ασφάλεια του συστήματος.


Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:


Διατηρούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνους που ειδικεύονται στην εξυπηρέτηση πελατών, για να παρέχουμε τις έρευνες πελατών μας. Επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Καθένας από αυτούς έχει επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύεται συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.


Χρόνος αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό του χρόνου αποθήκευσης:


Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για περίοδο επτά ημερών και στη συνέχεια θα διαγραφούν αυτόματα.


3. Χρήση cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών για την παροχή έρευνας ικανοποίησης


Η παροχή μιας έρευνας πελατών απαιτεί τη χρήση cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών σε όλους τους (υπο-)τομείς υπό https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας (φορητός υπολογιστής, tablet, smartphone κ.λπ.) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική συσκευή σας, ούτε περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Το cookie αποθηκεύει ορισμένες πληροφορίες που συνδέονται με τη συγκεκριμένη τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα αντιληφθούμε αμέσως την ταυτότητά σας.


Τα τεχνικά απαραίτητα cookies και άλλες τεχνικά απαραίτητες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης προκειμένου να παρέχουμε την έρευνά μας.


Για μια επισκόπηση των cookies και των άλλων τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων σκοπών επεξεργασίας, των περιόδων αποθήκευσης και τυχόν τρίτων παρόχων που εμπλέκονται, ανατρέξτε στη λίστα cookies παρακάτω.


Ανάλογα με τον σκοπό, η χρήση των τεχνικά απαραίτητων cookies και παρόμοιων απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης περιλαμβάνει ιδίως την επεξεργασία των ακόλουθων τύπων προσωπικών δεδομένων:


 • Εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη, προκειμένου να θυμόμαστε τα δεδομένα εισόδου σε πολλαπλές υποσελίδες (π.χ. για να αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις cookie),
 • συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια (π.χ. εντοπισμός δόλιων δραστηριοτήτων εισαγωγής)·


Η νομική βάση για τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έτσι, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον μας και της τεχνικής αναγκαιότητας για τη λειτουργία του ιστότοπου.


Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:


Όταν χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, διατηρούμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ιδιαίτερα εκείνους που ειδικεύονται σε έρευνες πελατών, για την επεξεργασία δεδομένων.

Αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία. Καθένας από αυτούς έχει επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύεται με συμβατικά σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι εταιρείες που αναφέρονται ως πάροχοι υπηρεσιών στη λίστα cookie ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

Χρόνος αποθήκευσης/κριτήρια για τον προσδιορισμό του χρόνου αποθήκευσης:

Για πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια αποθήκευσης των cookies, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα cookies.


Λίστα cookies

Τύπος ΌνομαΠάροχοςΣκοπόςΧρόνος αποθήκευσης
ΑπαιτούμενοΑναγνωριστικό προγράμματος περιήγησηςSalesforceΧρησιμοποιείται για προστασία ασφαλείας.1 έτος
ΑπαιτούμενοBrowserId_secSalesforceΧρησιμοποιείται για προστασία ασφαλείας.1 έτος
ΑπαιτούμενοCookieConsentPolicySalesforceΧρησιμοποιείται για την εφαρμογή προτιμήσεων συγκατάθεσης cookie τελικού χρήστη που ορίζονται από το βοηθητικό πρόγραμμα από την πλευρά του πελάτη μας.1 έτος
ΑπαιτούμενοLSKey-c$CookieConsentPolicySalesforceΧρησιμοποιείται για την εφαρμογή προτιμήσεων συγκατάθεσης cookie τελικού χρήστη που ορίζονται από το βοηθητικό πρόγραμμα από την πλευρά του πελάτη μας.1 έτος
ΑπαιτούμενοrenderCtx (2x)SalesforceΧρησιμοποιείται για την αποθήκευση παραμέτρων ιστοσελίδας στη συνεδρία για επαναχρησιμοποίηση σε αιτήματα από έναν πελάτη για λόγους λειτουργικότητας και απόδοσης.Συνεδρία
ΑπαιτούμενοSFDC-ρεύμαSalesforceΧρησιμοποιείται για τη σωστή δρομολόγηση αιτημάτων διακομιστή εντός της υποδομής Salesforce για κολλώδεις περιόδους σύνδεσης.3 ώρες
Απαιτούμενοak_bmscSalesforceΧρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και bots.1 ημέρα
Απαιτούμενοbm_svSalesforceΧρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη λειτουργία BotManager του ιστότοπου - Αυτή η λειτουργία εντοπίζει, κατηγοριοποιεί και δημιουργεί αναφορές σχετικά με πιθανά bot που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο για τον χειριστή του ιστότοπου.1 ημέρα