Υπόλοιπο
Κατάσταση Δωροκάρτας
Ημερομηνία λήξης

ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ & ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ BUSINESS LIDL

Δωροκάρτα Lidl / Κάρτα Προνομίων Business


1 . Γενικά


Οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης έχουν ως στόχο τη σαφή ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των πελατών - κατόχων της Δωροκάρτας (εφεξής, Κάρτα) ή της Κάρτας Προνομίων Business και της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ O.E. (εφεξής Lidl Ελλάς), ως ιδιοκτήτη της Κάρτας. Η χρήση της Kάρτας από τον πελάτη – κάτοχο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.


2. Τρόπος Απόκτησης της Κάρτας


Η Κάρτα αποτελεί μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένο το ονομαστικό ποσό που αναγράφεται επ’ αυτής. Οι Κάρτες μπορούν να αγορασθούν σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς έναντι πληρωμής της ονομαστικής τους αξίας. Με την απόκτηση της Κάρτας ο πελάτης - κάτοχος δύναται να πιστώσει το χρηματικό ποσό που αναφέρεται ονομαστικά επί της Κάρτας.Κάρτα Προνομίων BusinessΟι κάρτες Προνομίων Business είναι μεταβλητής αξίας, απευθύνονται σε Νομικά Πρόσωπα και αποκτώνται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου, χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια (η ελάχιστη αξία φόρτωσης ανά κάρτα είναι 5 ευρώ και η μέγιστη 1.452 ευρώ). Η ελάχιστη συνολική παραγγελία καρτών αντιστοιχεί σε 500 ΕΥΡΩ.Οι κάρτες μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς περιορισμούς καθώς δεν είναι προσωπικές. Επίσης, οι κάρτες, βάσει του σειριακού τους αριθμού, δύναται να επαναφορτιστούν κατόπιν νέας παραγγελίας εντός ενός (1) έτους από την αρχική ενεργοποίηση τους.


Για την παραγγελία Καρτών Προνομίων Business αλλά και για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης αυτών, υποβάλετε το αίτημά σας στο τμήμα υποστήριξης πελάτων της Lidl Ελλάς μέσω της φόρμας που θα βρείτε στον σύνδεσμο : https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/contactsupport.3. Ενεργοποίηση της Κάρτας


Ο πελάτης επιλέγει την Κάρτα και πληρώνει το αντίτιμό της στο ταμείο. Η ενεργοποίηση της Κάρτας και η καταχώρησή της ως μέσο πληρωμής επιτυγχάνεται μέσω του ηλεκτρονικού σκαναρίσματος και της πληρωμής της. Η απόδειξη αγοράς της Κάρτας ισχύει ως απόδειξη της ενεργοποίησής της.


Κάρτα Προνομίων Business


Οι κάρτες προνομίων Business θα ενεργοποιηθούν κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης παραλαβής των καρτών από τον πελάτη (το νομικό πρόσωπο). Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω e-mail για την ενεργοποίηση των καρτών οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες για άμεση χρήση. Οι κάρτες κατόπιν της ενεργοποίησης τους είναι διαθέσιμες προς εξαργύρωση σε όλα τα καταστήματα Lidl στην Ελλάδα4. Πληρωμή με την Κάρτα


Η Κάρτα μετά την ενεργοποίησή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορά προϊόντων σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς, όσες φορές το επιθυμεί ο πελάτης – κάτοχος και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου αυτής.


Ο πελάτης – κάτοχος οφείλει να επιδείξει την Κάρτα στο ταμείο κατά τη στιγμή της πληρωμής. Η Lidl Ελλάς, ως εκδότρια της Κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πληρωμή με την κάρτα για λόγους που ανάγονται σε τεχνικά προβλήματα. Για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αγορασθεί με την Κάρτα ισχύουν οι όροι αγορών των σημείων πώλησης. Η αγορά της κάρτας δεν συνυπολογίζεται σε άλλες προσφορές ή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπλήρωση ελάχιστου ποσού αγορών.


Κάρτα Προνομίων Business


Το μέγιστο ποσό εξαργύρωσης ανά αγορά είναι τα 500 ευρώ.5. Ισχύς του διαθέσιμου πιστωτικού ποσού της κάρτας.


Το διαθέσιμο πιστωτικό ποσό της Κάρτας έχει διάρκεια ισχύος για 3 συναπτά έτη μετά την ενεργοποίηση αυτής. Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ένδειξη πάνω στην κάρτα ή/και σε έγγραφα της κάρτας ισχύει η αντίστοιχη συντομότερη προθεσμία. Με την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η ισχύς της κάρτας λήγει και τυχόν υπόλοιπο που απομένει θα αφαιρεθεί. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards. Το πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας δεν μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά για ολικό ή μέρος μόνο του ποσού της Κάρτας, ούτε είναι δυνατή η ανταλλαγή αυτής με κουπόνια αγορών ή άλλες Δωροκάρτες. Δωροκάρτες, επίσης, δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης Δωροκάρτας.


Σε περιπτώσεις που το αντίτιμο αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο και αποδεκτό από την Lidl Ελλάς τρόπο.


Το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας δεν τοκίζεται.Κάρτα Προνομίων BusinessΗ διάρκεια ισχύος του διαθέσιμου πιστωτικού ποσού των Καρτών Προνομίων Business είναι ένα (1) έτος. Κατ’ άλλα ισχύουν ανωτέρω. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα https://www.lidl-hellas.gr/c/dwrokarta-lidl/s10019973 με την χρήση του σχετικού σειριακού αριθμού, καθώς και του τετραψήφιου PIN που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.6. Μεταβίβαση και επιστροφή κάρτας


Η κατοχή της Κάρτας δεν συνιστά προσωποπαγές δικαίωμα και συνεπώς μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα υπ’ ευθύνη σας. Ο εκδότης της Κάρτας (Lidl Ελλάς) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που έχουν σχέση με την Κάρτα ισχύουν μόνο με την επίδειξη αυτής στο ταμείο κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής.


Η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, ανεξαρτήτως του αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν συνιστά «επιστροφή εμπορεύματος». Τα προϊόντα όμως που έχουν αγοραστεί με την Κάρτα υπόκεινται στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών της Lidl Ελλάς.


7. Προστασία δεδομένων


Η Κάρτα δεν είναι προσωπική και υπόκειται ελεύθερα σε μεταβίβαση, επομένως δεν δίνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των πελατών που είναι αγοραστές ή κάτοχοι της Κάρτας. Ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.


Για τη διασφάλιση κάθε είδους πληροφοριών που μεταδίδονται στο διαδίκτυο δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. Η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο δεν εμπεριέχει κρυπτογράφηση.


8. Δωσιδικία


Για ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από την αγορά και χρήση της Κάρτας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του εκδότη της Κάρτας.


9. Λοιποί όροι


Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πελάτη – κάτοχο για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη της.


10. Αλλαγές των όρων σύμβασης / έγκυρη έκδοση


Η Lidl Ελλάς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω γενικών όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι και έγκυροι γενικοί όροι είναι δημοσιοποιημένοι στην ιστοσελίδα https://www-new.lidl-hellas.gr/c/dwrokarta-lidl/s10019973
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τι είναι η Δωροκάρτα;


Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Ο αριθμός της κάρτας αντιστοιχεί σε έναν μη προσωποποιημένο «αριθμό λογαριασμού» στον οποίο αποθηκεύεται το υπόλοιπο κατόπιν της αγοράς της. Μπορείτε να αποκτήσετε τις Δωροκάρτες μας σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά.


2. Αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα στη Δωροκάρτα;


Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται στη Δωροκάρτα.


3. Μπορώ να ξαναφορτώσω με χρήματα τη Δωροκάρτα μου;


Η εκ νέου φόρτωση της Δωροκάρτας δεν είναι εφικτή.


4. Ποιο είναι το διάστημα που μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Δωροκάρτα μου;


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα της Δωροκάρτας συνολικά ή τμηματικά μέσα σε διάστημα 3 ετών από την ενεργοποίησή της. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, η Δωροκάρτα απενεργοποιείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της.


5. Τι διαθέσιμο υπόλοιπο υπάρχει στην Δωροκάρτα μου;


Το ακριβές υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας εμφανίζεται στο τέλος της εκάστοτε απόδειξης αγοράς σας από οποιοδήποτε κατάστημα μας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.lidl-hellas.gr/c/dwrokarta-lidl/s10019973 χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο αριθμό της κάρτας και το PIN.


6. Υπάρχει κάποιο όριο αγοράς Δωροκαρτών;


Μπορείτε να αγοράσετε ημερησίως Δωροκάρτες μέγιστης συνολικής αξίας 500€. Στα καταστήματα μας μπορείτε να βρείτε Δωροκάρτες των 5, 10 και 20€.


7. Δεν θα επιθυμούσα να χρησιμοποιήσω τη Δωροκάρτα – μπορώ να την εξαργυρώσω ή να την ανταλλάξω;


Το υπόλοιπο της Δωροκάρτας ανταλλάσσεται μόνο με προϊόντα. Η εξαργύρωση του υπολοίπου σε μετρητά δεν είναι εφικτή. Επίσης, η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή.


8. Τι συμβαίνει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας;


Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή κατάχρησης της, δεν προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης ή αντικατάστασης από τη LIDL Ελλάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/


9. Που και πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Δωροκάρτα μου;


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά σαν μέσο πληρωμής. Ο συνεργάτης μας στο ταμείο θα πρέπει να σκανάρει την κάρτα σας και αυτόματα θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο της κάρτας σας το κόστος των αγορών σας. Εάν η αγορά σας υπερβαίνει το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής.


10. Ισχύει η Δωροκάρτα για αγορές σε καταστήματα Lidl στο εξωτερικό;


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες μας μόνο στη χώρα έκδοσης τους, δηλαδή στα καταστήματα μας στην Ελλάδα.


11. Μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλές Δωροκάρτες για μία αγορά;


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όσες Δωροκάρτες επιθυμείτε για μία αγορά με όριο τα 500€ ημερησίως. Μπορείτε να εξαργυρώνετε οποιαδήποτε ποσά και όσο συχνά σας εξυπηρετεί ανά Δωροκάρτα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.


12. Το υπόλοιπο της Δωροκάρτας δεν επαρκεί για την αγορά προϊόντων, μπορώ να ολοκληρώσω την αγορά με μετρητά ή/και κάρτα;


Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το υπόλοιπο της Δωροκάρτας για την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετα και συνδυαστικά, οποιοδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής επιθυμείτε (μετρητά, κάρτα ή άλλη Δωροκάρτα).


13. Κατά την προσπάθεια αγοράς με Δωροκάρτα, δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο. Είμαι σίγουρος/σίγουρη ότι το υπόλοιπο στην Κάρτα είναι λανθασμένο!


Παρακαλώ ελέγξτε το υπόλοιπό σας διαδικτυακά μέσω της διεύθυνσης https://www.lidl-hellas.gr/c/dwrokarta-lidl/s10019973.Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τη διάρκεια ισχύος της Δωροκάρτας σας. https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/


14. Υφίσταται κάποια έκπτωση ή συλλογή πόντων κατά την χρήση της Δωροκάρτας;


Η Δωροκάρτα μας λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής.