ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ & ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ BUSINESS LIDL

Δωροκάρτα Lidl  / Κάρτα Προνομίων Business

1 . Γενικά

Οι εν λόγω γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης έχουν ως στόχο τη σαφή ρύθμιση των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των πελατών - κατόχων της Δωροκάρτας (εφεξής, Κάρτα) ή της Κάρτας Προνομίων Business   και της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και ΣΙΑ O.E. (εφεξής  Lidl Ελλάς), ως ιδιοκτήτη της Κάρτας. Η χρήση της Kάρτας από τον πελάτη – κάτοχο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Τρόπος Απόκτησης της Κάρτας

Η Κάρτα αποτελεί μια προπληρωμένη κάρτα, στην οποία είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένο το ονομαστικό ποσό που αναγράφεται επ’ αυτής. Οι Κάρτες μπορούν να αγορασθούν σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς έναντι πληρωμής της ονομαστικής τους αξίας. Με την απόκτηση της Κάρτας ο πελάτης - κάτοχος δύναται να πιστώσει το χρηματικό ποσό που αναφέρεται ονομαστικά επί της Κάρτας.

 

Κάρτα Προνομίων Business 

 

Οι κάρτες Προνομίων Business είναι μεταβλητής αξίας, απευθύνονται σε Νομικά Πρόσωπα και αποκτώνται με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου, χωρίς καμία επιπλέον προμήθεια (η ελάχιστη αξία φόρτωσης ανά κάρτα είναι 5 ευρώ και η μέγιστη 1.452 ευρώ).  Η ελάχιστη συνολική παραγγελία καρτών αντιστοιχεί σε 500 ΕΥΡΩ.

 

Οι κάρτες μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς περιορισμούς καθώς δεν είναι προσωπικές. Επίσης, οι κάρτες, βάσει του σειριακού τους αριθμού, δύναται να επαναφορτιστούν κατόπιν νέας παραγγελίας εντός ενός (1) έτους από την αρχική ενεργοποίηση τους.

Για την παραγγελία Καρτών Προνομίων Business αλλά και για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο απόκτησης αυτών, υποβάλετε το αίτημά σας στο τμήμα υποστήριξης πελάτων της Lidl Ελλάς μέσω της φόρμας που θα βρείτε στον σύνδεσμο : https://exypiretisi-pelaton.lidl-hellas.gr/SelfServiceGR/s/contactsupport.

 

3.  Ενεργοποίηση της Κάρτας

Ο πελάτης επιλέγει την Κάρτα και πληρώνει το αντίτιμό της στο ταμείο. Η ενεργοποίηση της Κάρτας και η καταχώρησή της ως μέσο πληρωμής επιτυγχάνεται μέσω του ηλεκτρονικού σκαναρίσματος και της πληρωμής της. Η απόδειξη αγοράς της Κάρτας ισχύει ως απόδειξη της ενεργοποίησής της.

Κάρτα Προνομίων Business 

Οι κάρτες προνομίων Business θα ενεργοποιηθούν κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης παραλαβής των καρτών από τον πελάτη (το νομικό πρόσωπο). Ο πελάτης ενημερώνεται μέσω e-mail για την ενεργοποίηση των καρτών οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες για άμεση χρήση. Οι κάρτες κατόπιν της ενεργοποίησης τους είναι διαθέσιμες προς εξαργύρωση σε όλα τα καταστήματα Lidl στην Ελλάδα

 

4.  Πληρωμή με την Κάρτα

Η Κάρτα μετά την ενεργοποίησή της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο πληρωμής για αγορά  προϊόντων σε όλα τα καταστήματα της Lidl Ελλάς, όσες φορές το επιθυμεί ο πελάτης – κάτοχος και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου αυτής.

Ο πελάτης – κάτοχος οφείλει να επιδείξει την Κάρτα στο ταμείο κατά τη στιγμή της πληρωμής. Η Lidl Ελλάς, ως εκδότρια της Κάρτας, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πληρωμή με την κάρτα για λόγους που ανάγονται σε τεχνικά προβλήματα. Για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αγορασθεί με την Κάρτα  ισχύουν οι όροι αγορών των σημείων πώλησης. Η αγορά της κάρτας δεν συνυπολογίζεται σε άλλες προσφορές ή στις περιπτώσεις όπου απαιτείται συμπλήρωση ελάχιστου ποσού αγορών.

 Κάρτα Προνομίων Business 

 Το μέγιστο ποσό εξαργύρωσης ανά αγορά είναι τα 500 ευρώ.

 

5. Ισχύς του διαθέσιμου πιστωτικού ποσού της κάρτας.

Το διαθέσιμο πιστωτικό ποσό της Κάρτας έχει διάρκεια ισχύος για 3 συναπτά έτη μετά την ενεργοποίηση αυτής.  Σε περίπτωση που υπάρχει άλλη ένδειξη πάνω στην κάρτα ή/και σε έγγραφα της κάρτας ισχύει η αντίστοιχη συντομότερη προθεσμία. Με την παρέλευση αυτού του διαστήματος, η ισχύς της κάρτας λήγει και τυχόν υπόλοιπο που απομένει θα αφαιρεθεί. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards. Το πιστωτικό υπόλοιπο της κάρτας δεν μπορεί να εξοφληθεί σε μετρητά για ολικό ή μέρος μόνο του ποσού της Κάρτας, ούτε είναι δυνατή η ανταλλαγή αυτής με κουπόνια αγορών ή άλλες Δωροκάρτες. Δωροκάρτες, επίσης, δεν μπορούν να αγοραστούν με τη χρήση άλλης Δωροκάρτας.

Σε περιπτώσεις που το αντίτιμο αγοράς υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο της Κάρτας, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο και αποδεκτό από την Lidl Ελλάς τρόπο.

Το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας δεν τοκίζεται.

 

Κάρτα Προνομίων Business 

 

Η διάρκεια ισχύος του διαθέσιμου πιστωτικού ποσού των Καρτών Προνομίων Business είναι ένα (1)  έτος. Κατ’ άλλα ισχύουν ανωτέρω. Ο κάτοχος της Κάρτας μπορεί να ενημερωθεί για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο της Κάρτας στα καταστήματα της Lidl Ελλάς ή στο διαδίκτυο στη σελίδα  https://www.lidl-hellas.gr/plirofories/cards με την χρήση του σχετικού σειριακού αριθμού, καθώς και του τετραψήφιου PIN που αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάρτας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

 

6.  Μεταβίβαση και επιστροφή κάρτας

Η κατοχή της Κάρτας δεν συνιστά προσωποπαγές δικαίωμα και συνεπώς μπορεί να μεταβιβαστεί ελεύθερα υπ’ ευθύνη σας. Ο εκδότης της Κάρτας (Lidl Ελλάς) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της Κάρτας. Όλες οι συναλλαγές που έχουν  σχέση με την Κάρτα ισχύουν μόνο με την επίδειξη αυτής στο ταμείο κατά τη χρονική στιγμή της πληρωμής.

Η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, ανεξαρτήτως του αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή, καθώς δεν συνιστά «επιστροφή εμπορεύματος». Τα προϊόντα όμως που έχουν αγοραστεί με την Κάρτα υπόκεινται στην πολιτική αλλαγών και επιστροφών της Lidl Ελλάς.

7.  Προστασία δεδομένων

Η Κάρτα δεν είναι προσωπική και υπόκειται ελεύθερα σε μεταβίβαση, επομένως δεν δίνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα των πελατών που είναι αγοραστές ή κάτοχοι της Κάρτας. Ο δε κάτοχος της Κάρτας είναι απλός θεματοφύλακας.

Για τη διασφάλιση κάθε είδους πληροφοριών που μεταδίδονται   στο διαδίκτυο  δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη. Η μετάδοση πληροφοριών στο  διαδίκτυο δεν εμπεριέχει κρυπτογράφηση. 

8.  Δωσιδικία

Για ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν από την αγορά και χρήση της Κάρτας αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας του εκδότη της Κάρτας.

9. Λοιποί όροι

Η Κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πελάτη – κάτοχο για σκοπούς διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη της.

10.  Αλλαγές των όρων σύμβασης / έγκυρη έκδοση

Η Lidl Ελλάς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παραπάνω γενικών όρων χωρίς προειδοποίηση. Οι επικαιροποιημένοι και έγκυροι γενικοί όροι είναι δημοσιοποιημένοι στην ιστοσελίδα https://www.lidl-hellas.gr/cards

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Ο αριθμός της κάρτας αντιστοιχεί σε έναν μη προσωποποιημένο «αριθμό λογαριασμού» στον οποίο αποθηκεύεται το υπόλοιπο κατόπιν της αγοράς της. Μπορείτε να αποκτήσετε τις Δωροκάρτες μας σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά.

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται στη Δωροκάρτα.

Η εκ νέου φόρτωση της Δωροκάρτας δεν είναι εφικτή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρήματα της Δωροκάρτας συνολικά ή τμηματικά μέσα σε διάστημα 3 ετών από την ενεργοποίησή της. Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, η Δωροκάρτα απενεργοποιείται αυτόματα και δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση της.

Το ακριβές υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας εμφανίζεται στο τέλος της εκάστοτε απόδειξης αγοράς σας από οποιοδήποτε κατάστημα μας. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή διαδικτυακά στη διεύθυνση https://www.lidl-hellas.gr/cards χρησιμοποιώντας τον 20ψήφιο αριθμό της κάρτας και το PIN.

Μπορείτε να αγοράσετε ημερησίως Δωροκάρτες μέγιστης συνολικής αξίας 500€. Στα καταστήματα μας μπορείτε να βρείτε Δωροκάρτες των 5, 10 και 20€. 

Το υπόλοιπο της Δωροκάρτας ανταλλάσσεται μόνο με προϊόντα. Η εξαργύρωση του υπολοίπου σε μετρητά δεν είναι εφικτή. Επίσης, η επιστροφή οποιασδήποτε Κάρτας η οποία έχει ήδη αγορασθεί, καθώς και η αντικατάσταση αυτής με άλλη μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας δεν είναι δυνατή. 

Η Δωροκάρτα είναι ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής που ισοδυναμεί με μετρητά. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή κατάχρησης της, δεν προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης ή αντικατάστασης από τη LIDL Ελλάς. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών https://www.lidl-hellas.gr/el/epikoinonia.htm

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της LIDL Ελλάς πανελλαδικά σαν μέσο πληρωμής. Ο συνεργάτης μας στο ταμείο θα πρέπει να σκανάρει την κάρτα σας και αυτόματα θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο της κάρτας σας το κόστος των αγορών σας. Εάν η αγορά σας υπερβαίνει το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Δωροκάρτες μας μόνο στη χώρα έκδοσης τους, δηλαδή στα καταστήματα μας στην Ελλάδα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όσες Δωροκάρτες επιθυμείτε για μία αγορά με όριο τα 500€ ημερησίως. Μπορείτε να εξαργυρώνετε οποιαδήποτε ποσά και όσο συχνά σας εξυπηρετεί ανά Δωροκάρτα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο.

Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το υπόλοιπο της Δωροκάρτας για την ολοκλήρωση της αγοράς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετα και συνδυαστικά, οποιοδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής επιθυμείτε (μετρητά, κάρτα ή άλλη Δωροκάρτα).

Παρακαλώ ελέγξτε το υπόλοιπό σας διαδικτυακά μέσω της διεύθυνσης https://www.lidl-hellas.gr/cards .Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τη διάρκεια ισχύος της Δωροκάρτας σας. https://www.lidl-hellas.gr/el/epikoinonia.htm

Η Δωροκάρτα μας λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής.